Ułatwienia dostępu

Projekt Dostępności Plus dla zdrowia

Centrum Ogrodowa Sp. z o.o. jest Grantobiorca projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów może: łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych oraz umówić wizytę on-line. Poprawił się komfort pacjentów oczekujących w pomieszczeniach klimatyzowanych na wizytę lekarską lub badania.
Dodatkowo, nasz personel został przeszkolony z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Wdrożyliśmy również system kolejkowy co usprawniło proces rejestracji pacjentów.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Procedura obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zasady wejścia na teren CMO w towarzystwie psa asystującego

Zasady udzielania teleporad w Centrum Medycznym Ogrodowa

Informacja dla osób głuchych oraz słabo słyszących