Ułatwienia dostępu

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA DLA DOROSŁYCH

Przyjęcie pacjenta do lekarza POZ odbywa się po uprzedniej rejestracji telefonicznej, online lub bezpośrednio w placówce. W przypadkach nagłych pacjenci się przyjmowani bez uprzedniej rejestracji.

Zakres usług POZ:

 • dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej: doświadczonych lekarzy rodzinnych/internistów, pielęgniarek i położnych środowiskowych zarówno w placówkach jak i w domu pacjenta
 • dostęp do punktu pobrań, pracowni RTG, pracowni ultrasonografii, gabinetu zabiegowego
 • realizacja progów profilaktycznych finansowanych przez NFZ
 • realizacja programu szczepień dla pacjentów >18 roku życia
 • realizacja innych świadczeń wynikających z potrzeb populacji objętej opieką,
  w tym:
  – kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  – kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe
  – kwalifikowanie do świadczeń z zakresu transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń na przewóz
 • wystawienie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ

ZAKRES USŁUG POZ - PEDIATRIA

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej nasze placówki (POZ CMO, POZ Maków oraz POZ Bolimów) oferują dostęp do pediatry dla dzieci od 0-18 roku życia - po uprzednim złożeniu deklaracji pacjenta. Przyjęcia pacjenta do lekarza pediatry/ lub lekarza rodzinnego są realizowane po uprzedniej rejestracji telefonicznej, online lub bezpośredniej rejestracji w placówce. W przypadkach nagłych pacjenci są przyjmowani bez uprzedniej rejestracji.

Zakres usług POZ:

 • dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej: pediatrów/lekarzy rodzinnych, pielęgniarek oraz położnych środowiskowych
 • realizacja wizyty patronażowych przez lekarza pediatrę oraz położną
 • w uzasadnionych przypadkach możliwość wizyty w domu pacjenta
 • dostęp do punktu pobrań, pracowni RTG, pracowni USG oraz gabinetu zabiegowego
 • realizacja programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ
 • realizacja programu szczepień w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym- w zależności od decyzji opiekuna
 • realizacja badań bilansów
 • realizacja innych świadczeń wynikających z potrzeb populacji objętej opieką
  w tym:
  – kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  – kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń z zakresu transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń na przewóz,
  – wystawienie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ

Jak zostać naszym pacjentem?

Aby zostać pacjentem:

POZ CMO, Maków, Bolimów, Zadębie, Nowy Kawęczyn i skorzystać z wizyty finansowanej przez NFZ należy pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej.

Pacjent może pobrać deklarację (powyżej), ze strony internetowej lub na miejscu w jednej z naszych placówek. Deklarację można również złożyć elektronicznie przez IKP. Niezwłocznie po złożeniu deklaracji osoba składająca staje się naszym pacjentem.