Ułatwienia dostępu

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA DLA DOROSŁYCH

Przyjęcie pacjenta do lekarza POZ odbywa się po uprzedniej rejestracji telefonicznej, online lub bezpośrednio w placówce. W przypadkach nagłych pacjenci są przyjmowani bez uprzedniej rejestracji.

Zakres usług POZ:

 • dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej: doświadczonych lekarzy rodzinnych/internistów, pielęgniarek i położnych środowiskowych zarówno w placówkach jak i w domu pacjenta
 • dostęp do punktu pobrań, pracowni RTG, pracowni ultrasonografii, gabinetu zabiegowego
 • realizacja progów profilaktycznych finansowanych przez NFZ
 • realizacja programu szczepień dla pacjentów >18 roku życia
 • realizacja innych świadczeń wynikających z potrzeb populacji objętej opieką,
  w tym:

  • kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  • kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe
  • kwalifikowanie do świadczeń z zakresu transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń na przewóz
  • wystawienie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ

 

Jak zostać naszym pacjentem?

Aby zostać pacjentem:

POZ CMO, Maków, Bolimów, Zadębie, Nowy Kawęczyn i skorzystać z wizyty finansowanej przez NFZ należy pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej.

Pacjent może pobrać deklarację (powyżej), ze strony internetowej lub na miejscu w jednej z naszych placówek. Deklarację można również złożyć elektronicznie przez IKP. Niezwłocznie po złożeniu deklaracji osoba składająca staje się naszym pacjentem.