Ułatwienia dostępu

Teleporada w Centrum Medycznym Ogrodowa

Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić Ci wizyty w formie teleporady. To Ty wybierasz, jaką formę wizyty preferujesz.

Kiedy bezpośrednia wizyta

Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy:

 1. Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 2. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 3. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 4. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 5. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

Kiedy teleporada

Korzystasz z teleporady, gdy:

 1. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 2. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 3. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
 4. Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza

 • zalecenia
 • e-zwolnienie
 • e-skierowanie
 • e-receptę
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

Zasady udzielania teleporad

Zapisy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej odbywają się telefonicznie pod nr :46 832 11 11 lub online przez e-rejestrację w godzinach pracy Przychodni.

Po ustaleniu godziny oraz terminu teleporady, prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony ośrodka. Lekarz skontaktuje się z Państwem w wyznaczonej godzinie. Za ewentualne opóźnienia przepraszamy.

UWAGA !!!! część numerów z których będą dzwonić lekarze będzie widniało na Państwa telefonach jako zastrzeżone ( brak numeru telefonu na wyświetlaczu), prosimy o odbieranie telefonów oraz wyrozumiałość.

Anulowanie teleporady następuje w sytuacji braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie,  przy czym lekarz POZ podejmie co najmniej trzykrotną próbę kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut.

UWAGA W przypadku, gdy  z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady, skorzystanie ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem odbywa się po uprzednim telefonicznym porozumieniu z lekarzem.

Jak przebiega teleporada

 1. Przed udzieleniem teleporady potwierdzamy tożsamość pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru,
 2. Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz analizuje jego dokumentację medyczną.
 3. Lekarz udziela świadczenia zdrowotnego, czyli ustala jednostkę chorobową, oraz zleca właściwe postępowanie medyczne
 4. Lekarz ocenia, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
 5. Lekarz informuje pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Instrukcje

Instrukcje o sposobie realizacji e-recepty, e-skierowania oraz e-zlecenia na wyroby medyczne znajdziecie Państwo pod  linkami:

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie
https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne

Sposób realizacji badań dodatkowych

Sposób realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych

Zlecenia (skierowania) na badania laboratoryjne i obrazowe (RTG, USG, TK) z koszyka usług POZ są wystawiane po przeprowadzeniu konsultacji lekarskiej osobistej lub teleporady online lub w formie papierowej. Zlecenia na badania pacjent odbiera u lekarza, pielęgniarki bądź w rejestracji. Badania laboratoryjne pacjenci mogą wykonać w sieci w Punktach CDL w Skierniewicach. Wyniki badań lekarz otrzymuje automatycznie w dokumentacji medycznej. Pacjent otrzymuje kod z laboratorium i może osobiście odczytać lub wydrukować wyniki badań.

Badania obrazowe można wykonać w CMO Ogrodowa (RTG i USG) lub w WSZ w Skierniewicach (TK). Wyniki badań USG i RTG pacjent odbiera osobiście w formie papierowej w miejscu wykonywania badań.

Na badanie do poradni specjalistycznej możesz się zapisać telefonicznie, podając kod e-skierowania oraz nr PESEL. Jeśli zapisujesz się osobiście, pokazujesz w rejestracji SMS z kodem i podajesz swój PESEL.

Możliwość założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) jest aplikacją, z której może skorzystać każdy pacjent. IKP dostępne jest pod adresem internetowym https://pacjent.gov.pl/ Dzięki IKP w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Założenie i korzystanie z aplikacji IKP jest bezpłatne. Za pośrednictwem aplikacji pacjent:

 • otrzyma e-receptę SMS-em lub e-mailem,
 • wykupi leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji,
 • udostępni bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków,
 • ma dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia,
 • odbierze kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej
  i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem)

Broszura informacyjna nt. Internetowego Konta Pacjenta

Źródło informacji: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta