Ułatwienia dostępu

Zasady wejścia na teren CMO w towarzystwie psa asystującego

Wchodząc na teren Centrum Medycznego Ogrodowa z psem asystującym zgłoś jego obecność w rejestracji na parterze budynku.

Podczas Twojej wizyty będzie Ci towarzyszył wyznaczony pracownik CMO

Musisz posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”.

Nie musisz prowadzić psa asystującego na smyczy ani zakładać mu kagańca.

Pamiętaj, że jako właściciel odpowiadasz za swojego psa i ponosisz pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Przychodni.

Po zakończeniu wizyty towarzyszący Ci pracownik CMO odprowadzi Cię do rejestracji lub jeśli będzie taka potrzeba pomoże Ci wyjść z budynku.

Dla własnego komfortu możesz uprzedzić nas telefonicznie lub mailowo o swojej wizycie. Wtedy będziemy mogli się do niej lepiej przygotować.