Ułatwienia dostępu

Informacja dla osób głuchych oraz słabo słyszących

Centrum Medyczne Ogrodowa w Skierniewicach , realizując zapisy ustawy z dnia 19.07. 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w następujący sposób:

  • W trakcie wizyty w przychodni u lekarza rodzinnego – pracownik rejestracji (za pośrednictwem tabletu z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między pacjentem a personelem przychodni. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

Usługa dostępna jest w siedzibie Przychodni przy ul. Ogrodowej 21/23, w rejestracji – parter.