Ułatwienia dostępu

ECHO SERCA

Doskonałe bezinwazyjne badanie pozwalające zaplanować odpowiednie leczenie i zdiagnozować wady. Wykonujemy badanie ultrasonograficzne serca wraz z oceną:

 • zastawek wewnątrzkomórkowych
 • ruchów mięśnia sercowego
 • przepływów przez przedsionki i komory serca
  przepływ krwi w obrębie dużych naczyń (aorta, pień płucny, żyły płucne, żyły główne)

Badanie Echo może być połączone z konsultacją kardiologiczną oraz EKG.

ECHO serca dzieci i noworodków

W diagnostyce wad serca u dzieci i noworodków największe znaczenie mają obecnie badania obrazowe. Dobrą i bezinwazyjną metodą jest badanie ECHO serca. Pozwala na zobrazowanie jam serca, przecieków między nimi, zastawek a także postawienie diagnozy w najczęstszych  wadach takich jak: ubytki w przegrodach, tetralogia Fallota i inne.

Ze względu na duża skuteczność diagnostyczną ECHO serca jest wykonywane przy podejrzeniu wad u dzieci.

USG doppler żył i tętnic

Jedno z podstawowych badań pomocne w diagnostyce chorób układu krążenia
Sprawny ultrasonografista jest w stanie wykryć nawet drobne zmiany w żyłach i tętnicach, mogące spowodować udar mózgu, zawał serca czy zatorowość płucną.
Badanie w zależności jakie naczynia badamy może służyć do:

 • wykrywania zwężeń miażdżycowych w tętnicach szyjnych
 • wykrywania zwężeń, niewydolności zastawek  naczyń kończyn dolnych i zakrzepicy
 • wykrywania  tętniaków, zaburzeń przepływu w naczyniach nerkowych i innych.

Wykonujemy badania doplerowskie: tętnic szyjnych i kręgowych, naczyń żylnych kończyn dolnych, naczyń tętniczych kończyn dolnych, aorty i tętnic biodrowych, jamy brzusznej.

USG jamy brzusznej

polega na ocenie narządów miąższowych, ich wielkości, kształtu, struktury. Dzięki zjawisku dopplerowskiemu  możliwe jest także ocenienie przepływów krwi  przez narządy oraz stwierdzenie ewentualnych zmian miażdżycowych, zmian rozrostowych lub malformacji naczyniowych.
Pacjent otrzymuje opis badania.

USG piersi

W obrazie ultrasonograficznym można diagnozować  zmiany patologiczne:

 • torbiele
 • zmiany włóknisto – torbielowate
 • itp.

Duża gęstość tkanki piersi u młodych osób może utrudniać ocenę mammograficzną. Dobrą alternatywą w tej sytuacji jest badanie USG.

Warto wykonać je kontrolnie zarówno u mężczyzn i kobiet.

USG bioderek u dzieci

to oprócz badania klinicznego jedno z najważniejszych metod oceny stawów biodrowych u noworodków. W zależności od położenie płodu badanie powinno odbyć się między 4-6 tyg życia.Wczesna diagnostyka ewentualnych wad bioderek pozwala na szybkie rozpoczęcie leczenia, i daje większe szanse na całkowite wyleczenie.

Ważne są badania kontrolne, ponieważ stawy biodrowe dzieci formują się wraz z ich wzrostem.

USG tarczycy i szyi

Podczas badania ocenia się

 • wielkość płatów i ich echogeniczność
 • cieśń
 • obecność zmian patologicznych np. torbiele, guzki
 • węzły chłonne

W razie potrzeby, możliwe jest wykonanie biopsji podejrzanych zmian patologicznych z następną oceną histopatologiczną. Pacjent otrzymuje opis badania.

USG węzłów chłonnych

Jedną z najczęstszych  przyczyn powiększenia węzłów chłonnych jest stan zapalany. Badanie USG pozwala na różnicowanie stanów zapalnych z innymi poważniejszymi stanami jak nowotwory pierwotne, chłoniaki nieziarnicze  czy ziarnica złośliwa. Wczesna diagnostyka pozwala na rozpoczęcie skutecznej terapii.

Wykonujmy USG węzłów:  szyjnych, karkowych, zażuchwowych, pachowych
pachwinowych, pod i nad obojczykowych, przestrzeni zaotrzewnowej.

USG narządów ruchu

USG stawu barkowego:
•  
ocena konfliktów mięśniowo- ścięgnistych
•  ocena ciągłości więzadeł i ścięgien stożka rotatorów
•  ocena ilości płynu w kaletce podbarkowej
•  ocena obrąbka stawowego i jego uszkodzenia

USG stawu kolanowego:
•  ocenę zachyłków stawu kolanowego
•  obecność torbieli bakera, częsta przyczyna dolegliwości bólowych
•  ocena ciągłości więzadeł pobocznych krzyżowych oraz rzepki
•  ocenę błony maziowej pod kątem zapalenia

USG stawów nadgarstka:
Umożliwia diagnostykę w: obrzękach, bólach, zaburzeniach czucia, złamaniach.

USG stawu łokciowego:
•  ocena zmian przeciążeniowych (łokieć tenisisty)
•  ocena objętości wysięku
•  ocena powierzchni stawowych
•  ocena powierzchni stawowych dostępnych badaniu