Ułatwienia dostępu

Najczęstsze wskazania:

  1. choroba niedokrwienna serca – zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego;
  2. zaburzenia rytmu serca
  3. ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów z wszczepionym stymulatora
  4. omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności
  5. bradykardia – wykluczenie bloków serca