Ułatwienia dostępu

Nasz zespół

lek. Przemysław Walczuk

Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Leczenia Bólu

Szkolenie specjalizacyjne odbył w Republice Irlandii w latach 2007-2015.

Po specjalizacji ukończył podspecjalizację z anestezjologii położniczej (Coombe Hospital, Dublin) oraz 2 letnie studia z medycyny bólu w St. James Hospital w Dublinie.

W trakcie kształcenia zdał następujące egzaminy: FCARSCI, EDRA (Europejski Dyplom z Anestezji Regionalnej), EDA (Dyplom Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii), EDIC (Dyplom Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii).  Uczestnik warsztatów Pain School International 2016-17 sygnowanych przez WIP (World Institute of Pain) oraz posiadacz certyfikatu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu 2020.

Specjalizuje się w diagnostyce i interwencyjnym leczeniu bólu przewlekłego. Wykonuje małoinwazyjne zabiegi przerywające i modulujące przewodzenie impulsów bólowych (blokady, termolezje, kriolezje) korzeni nerwowych i nerwów obwodowych.

2002
Ukończył Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.