Ułatwienia dostępu

Nasz zespół

dr n.med. Mariusz Skoneczny

Specjalista urolog

Studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi ukończyłem w roku 2011. Po ukończeniu stażu podyplomowego w listopadzie 2012 r. rozpocząłem pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (szpital im. WAM w Łodzi).

Po 2 latach rozpocząłem specjalizację w dziedzinie Urologii rozpoczynając pracę w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi w Oddziale Urologii i Transplantacji Nerek, aktywnie uczestnicząc w pracy oddziału oraz w zakresie zadań, jakie niosą zagadnienia związane z przeszczepami nerek.

W 2019 roku uzyskałem międzynarodowy tytuł specjalisty Urologa FEBU ( European Board of Urology). Ponadto od 11 lat jestem aktywnym współorganizatorem wielu zjazdów oraz konferencji związanych z dziedzinami zabiegowymi, które były i są mi bliskie .Były i są to między innymi: Sympozja Chirurgiczno- Kolorektalne , zjazd TCHP. Jestem członkiem SAU/PTU. W roku 2022 obroniłem pracę doktorską „Analiza laparoskopowej adenomektomii metodą laparoskopową względem adenomektomii metoda otwartą u mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza” , której promotorem był Prof. Sławomir Letkiewicz

Moim głównym zainteresowaniem jest onkologia urologiczna, małoinwazyjne leczenie kamicy , a także urologiczne zabiegi endoskopowe i laparoskopowe, które dają szerokie spektrum możliwości leczenia, minimalizując skutki uboczne oraz czas leczenia.