W ramach podstawowej opieki zdrowotnej nasze placówki (POZ CMO, POZ Maków, POZ Zadębie, POZ Bolimów) oferują dostęp do świadczeń pacjentom, po uprzednim złożeniu deklaracji. W uzasadnionych przypadkach wykonywane są również wizyty w domu pacjenta.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
DLA DOROSŁYCH

Przyjęcie pacjenta do lekarza POZ odbywa się po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub bezpośrednio w placówce. W przypadkach nagłych pacjenci się przyjmowani bez uprzednie rejestracji.

Zakres usług POZ:

 • dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej: doświadczonych lekarzy rodzinnych/internistów, pielęgniarek i położnych środowiskowych zarówno w placówkach jak i w domu pacjenta
 • dostęp do punktu pobrań, pracowni RTG, pracowni ultrasonografii, gabinetu zabiegowego
 • realizacja progów profilaktycznych finansowanych przez NFZ
 • realizacja programu szczepień dla pacjentów >18 roku życia
 • realizacja innych świadczeń wynikających z potrzeb populacji objętej opieką,
  w tym:
  - kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  - kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe
  - kwalifikowanie do świadczeń z zakresu transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń na przewóz, wystawienie
  - zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ

 

ZAKRES USŁUG POZ - PEDIATRIA

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej nasze placówki (POZ CMO, POZ Maków oraz POZ Bolimów) oferują dostęp do pediatry do dzieci od 0-18 roku życia - po uprzednim złożeniu deklaracji pacjenta.

Przyjęcia pacjenta do lekarza pediatry/ lub lekarza rodzinnego są realizowane po uprzedniej rejestracjo telefonicznej lub bezpośredniej rejestracji w placówce. W przypadkach nagłych pacjenci są przyjmowani bez uprzedniej rejestracji.

Zakres usług POZ:

 • dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej: pediatrów/lekarzy rodzinnych, pielęgniarek oraz położnych środowiskowych
 • realizacja wizyty patronażowych przez lekarza pediatrę oraz położną
 • w uzasadnionych przypadkach możliwość wizyty w domu pacjenta
 • dostęp do punktu pobrań, pracowni RTG, pracowni USG oraz gabinetu zabiegowego
 • realizacja programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ
 • realizacja programu szczepień w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym- w zależności od decyzji opiekuna
 • realizacja badań bilansów
 • realizacja innych świadczeń wynikających z potrzeb populacji objętej opiekąw tym:
  - kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  - kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń z zakresu transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń na przewóz,
  - wystawienie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ

Jak zostać naszym pacjentem?

Aby stać się pacjentem POZ CMO, Maków, Bolimów, Zadębie i skorzystać z wizyty finansowanej przez NFZ należy wypełnić Załącznik numer 1
>>> DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ [PDF]

Pacjent może pobrać deklarację (powyżej), ze strony internetowej lub na miejscu w jednej z naszych placówek. Niezwłocznie po złożeniu deklaracji osoba składająca staje się naszym pacjentem.


ul. Ogrodowa 21/23, Skierniewice

Rejestracja
7:30 - 18:00 / poniedziałek-piątek
Tel. 46 832 11 11

Godziny otwarcia:
7:30 - 18:00 / poniedziałek- piątek
Punkt pobrań CDL:
7:30 - 10:00 / poniedziałek - piątek


ul. Narcyzowa 3,  Skierniewice

Rejestracja
8:00 - 18:00 / poniedziałek-piątek
Tel. 46 833 47 56

Godziny otwarcia:
8:00 - 18:00 / poniedziałek- piątek
Punkt pobrań CDL:
7:30-09:30 / poniedziałek - piątek


ul. Główna 3, Maków

Rejestracja
8:00 - 18:00 / poniedziałek-piątek
Tel. 46 831 22 13

Godziny otwarcia:
8:00 - 18:00 / poniedziałek- piątek
Punkt pobrań CDL:
7:30 - 09:30 / poniedziałek - piątek


ul. Łowicka 9a, Bolimów

Rejestracja
8:00 - 18:00 / poniedziałek-piątek
Tel. 46 838 05 65

Godziny otwarcia:
8:00 - 18:00 / poniedziałek- piątek
Punkt pobrań CDL:
7:30 - 09:30 / poniedziałek - piątek