Cennik – poradnie CMO

PORADNIE SPECJALISTYCZNE CMO - CENNIK

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Konsultacja kardiologiczna                                                        150 zł
Echo serca - Doppler tkankowy 150 zł
Holter EKG 160 zł
Holter ciśnieniowy 120 zł
Próba wysiłkowa 150 zł

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

Konsultacja endokrynologiczna160 zł
Konsultacja endokrynologiczna + USG tarczycy200 zł
Biopsja tarczycy + histopatologia - 1 wycinek170 zł
Biopsja tarczycy + histopatologia - 2 wycinki270 zł
Biopsja tarczycy + histopatologia - 3 wycinki350 zł

PORADNIA OSTEOPOROZY

Densytometria po konsultacji w poradni osteoporozy - 2 lokalizacje100 zł
Densytometria po konsultacji w poradni osteoporozy - 1 lokalizacja70 zł
Densytometria bez konsultacji w poradni osteoporozy - 2 lokalizacje130 zł
Densytometria bez konsultacji w poradni osteoporozy - 1 lokalizacja90 zł

PORADNIA CHIRURGICZNO-ONKOLOGICZNA

Konsultacja chirurgiczno-onkologiczna 150 zł
Usuwanie zmian łagodnych oraz złośliwych w obrębie skóry całego ciała + histopatologia od 400 zł

PORADNIA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

Konsultacja kardiologa dziecięcego + Echo serca + EKG         270 zł

PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Konsultacja chirurga naczyniowego                                      150 zł
Konsultacja chirurga naczyniowego z USG doppler naczyń szyjnych 220zł
Konsultacja chirurga naczyniowego z USG doppler naczyń kończyn dolnych 220/270 zł

PORADNIA OKULISTYCZNA

pierwsza wizyta150 zł
każda kolejna wizyta140 zł
wypisanie recepty bez badania50 zł
badanie pola widzenia60 zł

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

Konsultacja ortopedyczna bez USG 150 zł
Konsultacja ortopedyczna + USG220 zł 
USG bioderek u dzieci 130 zł
USG stawu150 zł 
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE (PRP)600 zł
Iniekcja70 zł

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Konsultacja psychiatryczna - pierwsza wizyta                    150 zł
Konsultacja psychiatryczna - każda następna wizyta 100 zł

PORADNIA LECZENIA BÓLU

konsultacja  150 zł
zewnątrzoponowe podanie sterydu 500 zł
blokada okołokręgosłupowa pod kontrolą USG 400 zł
blokada okołokręgosłupowa pod kontrolą RTG 600 zł 

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

Konsultacja dermatologiczna                                  120 zł

PORADNIA UROLOGICZNA

Konsultacja urologiczna z  USG200 zł

PORADNIA NEUROLOGICZNA

Konsultacja neurologiczna                                          150 zł

PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

Konsultacja neurologiczna                                          150 zł 

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

Konsultacja reumatologiczna                                     150 zł

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

Konsultacja diabetologiczna                                   120/160zł

PORADNIA ENDOKRYNOLOGII DZIECIĘCYEJ

Konsultacja lekarska / konsultacja lekarska z USG   180 / 220 zł