Cennik – poradnie CMO

PORADNIE SPECJALISTYCZNE CMO - CENNIK

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Konsultacja kardiologiczna 200 zł
Echo serca - Doppler tkankowy 170 zł
Holter EKG 170 zł
Holter 3-dobowy 220 zł
Holter ciśnieniowy 150 zł
Próba wysiłkowa 200 zł

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

Konsultacja endokrynologiczna200 zł
Konsultacja endokrynologiczna + USG tarczycy250 zł
Biopsja tarczycy + histopatologia - 1 wycinek200 zł
Biopsja tarczycy + histopatologia - 2 wycinki300 zł
Biopsja tarczycy + histopatologia - 3 wycinki400 zł

PORADNIA OSTEOPOROZY

Konsultacja lekarska 160 zł
Densytometria po konsultacji w poradni osteoporozy - 3 lokalizacje160 zł
Densytometria bez konsultacji w poradni osteoporozy - 3 lokalizacje 200 zł
Densytometria po konsultacji w poradni osteoporozy - 2 lokalizacje120 zł
Densytometria bez konsultacji w poradni osteoporozy - 2 lokalizacje150 zł
Densytometria po konsultacji w poradni osteoporozy - 1 lokalizacja100 zł
Densytometria bez konsultacji w poradni osteoporozy - 1 lokalizacja 120 zł

PORADNIA CHIRURGICZNO-ONKOLOGICZNA

Konsultacja chirurgiczno-onkologiczna 180 zł
Usuwanie zmian łagodnych oraz złośliwych w obrębie skóry całego ciała + histopatologia od 500 zł

PORADNIA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

Konsultacja kardiologa dziecięcego + Echo serca + EKG         300 zł

PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Konsultacja chirurga naczyniowego                                      180 zł
Konsultacja chirurga naczyniowego z USG doppler naczyń szyjnych 180/250 zł
Konsultacja chirurga naczyniowego z USG doppler naczyń kończyn dolnych 240/300 zł

PORADNIA OKULISTYCZNA

pierwsza wizyta170 zł
wypisanie recepty bez badania50 zł
badanie pola widzenia120 zł

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

Konsultacja specjalistyczna180 zł
Badanie wideo-endoskopowe80 zł
Badanie słuchu 20/40 zł

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

Konsultacja ortopedyczna + USG 220 zł
USG bioderek u dzieci 150 zł
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE (PRP) 850 zł
Iniekcja 80 zł

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Konsultacja psychiatryczna - pierwsza wizyta                    150 zł
Konsultacja psychiatryczna - każda następna wizyta 120 zł

PORADNIA LECZENIA BÓLU

konsultacja  150 zł
zewnątrzoponowe podanie sterydu 500 zł
blokada okołokręgosłupowa pod kontrolą USG 400 zł
blokada okołokręgosłupowa pod kontrolą RTG 600 zł 

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

Konsultacja dermatologiczna                                  160 zł
Zabieg + Biopsja skóry z badaniem histopatologicznym 300 zł

PORADNIA UROLOGICZNA

Konsultacja urologiczna230 zł

PORADNIA NEUROLOGICZNA

Konsultacja neurologiczna                                          200 zł

PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

Konsultacja neurologiczna                                          200 zł

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

Konsultacja reumatologiczna                                     150 zł

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

Konsultacja diabetologiczna                                   140/180zł

PORADNIA ENDOKRYNOLOGII DZIECIĘCEJ

Konsultacja lekarska 220 zł
Konsultacja lekarska z USG 280 zł