Cennik – poradnie CMO

PORADNIE SPECJALISTYCZNE CMO - CENNIK

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Konsultacja kardiologiczna                                                        140 zł
Echo serca - Doppler tkankowy 150 zł
Holter EKG 160 zł
Holter ciśnieniowy 120 zł
Próba wysiłkowa 150 zł

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

Konsultacja endokrynologiczna                                                 160 zł
Konsultacja endokrynologiczna + USG tarczycy 200 zł
Biopsja tarczycy + histopatologia 1 wycinek  170 zł 2 wycinki  270 zł 3 wycinki  350 zł

PORADNIA OSTEOPOROZY

Densytometria po konsultacji w poradni osteoporozy - 2 lokalizacje 75 zł
Densytometria po konsultacji w poradni osteoporozy -1 lokalizacja 50 zł
Densytometria bez konsultacji w poradni osteoporozy - 2 lokalizacje 100 zł
Densytometria bez konsultacji w poradni osteoporozy -1 lokalizacja 60 zł

PORADNIA CHIRURGICZNO-ONKOLOGICZNA

Konsultacja chirurgiczno-onkologiczna 100 zł
Usuwanie zmian łagodnych oraz złośliwych w obrębie skóry całego ciała + histopatologia od 400 zł

PORADNIA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

Konsultacja kardiologa dziecięcego + Echo serca + EKG         250 zł

PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Konsultacja chirurga naczyniowego                                      120 zł
Konsultacja chirurga naczyniowego + USG 150 zł

PORADNIA OKULISTYCZNA

pierwsza wizyta                                      140 zł
każda kolejna wizyta 130 zł
wypisanie recepty bez badania 50 zł
badanie pola widzenia 60 zł

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

Konsultacja ortopedyczna bez USG                                                      150 zł
Konsultacja ortopedyczna + USG 220 zł 
USG bioderek u dzieci 100 zł
USG stawu 150 zł 
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE (PRP) 600 zł                                                                      

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Konsultacja psychiatryczna - pierwsza wizyta                    120 zł
Konsultacja psychiatryczna - każda następna wizyta 80 zł

PORADNIA LECZENIA BÓLU

1. wizyta                                                                                   200 zł
każda następna wizyta 150 zł
Iniekcja dożylna 35 zł
Iniekcja domięśniowa 20 zł

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

Konsultacja dermatologiczna                                  100 zł

PORADNIA UROLOGICZNA

Konsultacja urologiczna                                               100 zł

PORADNIA NEUROLOGICZNA

Konsultacja neurologiczna                                          140 zł

PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

Konsultacja neurologiczna                                          140 zł 

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

Konsultacja reumatologiczna                                     140 zł

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

Konsultacja diabetologiczna                                   100 /140zł

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

Konsultacja gastroenterologiczna                                   100 zł