Ułatwienia dostępu

Aktualności

Zasady udzielania Teleporad w Centrum Medycznym Ogrodowa

Zapisy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej odbywają się telefonicznie pod nr :
46 832 11 11 oraz 531 132 538
w godzinach pracy Przychodni.
Po ustaleniu godziny oraz terminu teleporady, prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony ośrodka. Lekarz skontaktuje się z Państwem w wyznaczonej godzinie. Za ewentualne opóźnienia przepraszamy.
UWAGA !!!! część numerów z których będą dzwonić lekarze będzie widniało na Państwa telefonach jako zastrzeżone ( brak numeru telefonu na wyświetlaczu), prosimy o odbieranie telefonów oraz wyrozumiałość. Anulowanie teleporady następuje w sytuacji braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie, przy czym lekarz POZ podejmie co najmniej trzykrotną próbę kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut.
UWAGA w przypadku, gdy z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady, skorzystanie ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem odbywa się po uprzednim telefonicznym porozumieniu z lekarzem. Instrukcje o sposobie realizacji e-recepty, e-skierowania oraz e-zlecenia na wyroby medyczne znajdziecie Państwo pod linkami:
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie
https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne W Naszych Placówkach Pacjent ma możliwość aktywowania
Internetowego Konta Pacjenta
W tym celu prosimy o kontakt z Rejestracją.