Ułatwienia dostępu

Aktualności

Aktualne Informacje o funkcjonowaniu placówek – SPRAWDŹ !!

Aktualne informacje o funkcjonowaniu Naszych Placówek – stan na 27 go sierpnia  2020 Punkty pobrań czynne są we wszystkich Naszych […]

Aktualne informacje o funkcjonowaniu Naszych Placówek – stan na 27 go sierpnia  2020

Punkty pobrań czynne są we wszystkich Naszych Placówkach w godzinach:

 

1.Punkt pobrań w Centrum Ogrodowa od poniedziałku do piątku od godziny 7:00-10:00
2. Punkt pobrań Maków w poniedziałki i czwartki od 8:00-10:00
3. Punkt pobrań Bolimów w poniedziałki i czwartki od 7:30-9:00
4. Punkt Pobrań Zadębie we wtorki i piątki od 8:00-10:00

5.Punkt Pobrań w Nowym Kawęczynie we wtorki i czwartki w godzinach 8:00-10:00

 

Do punktu pobrań na Ogrodowej pacjenci wchodzą wejściem głównym (patrz mapka na dole).

 Drodzy Pacjenci,

dla Waszego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa personelu medycznego prosimy o oczekiwanie do punktu pobrań na zewnątrz budynku. Przed Gabinetem Zabiegowym powinna oczekiwać wyłącznie 2 osoby!!!!

Centrum Stomatologii

Zachowując wszelkie standardy bezpieczeństwa przyjmujemy pacjentów w Centrum Stomatologii . W celu umówienia wizyty prosimy dzwonić pod numer telefonu: 603613944 oraz 46 832 11 11.

Od dnia 1 września 2020r. Poradnia nie świadczy usług finansowanych przez NFZ.

Poradnia POZ

Zasady funkcjonowania TELEPORADY

Zapisy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej odbywają się telefonicznie pod nr :

46 832 11 11 oraz 531 132 538 

 w godzinach pracy Przychodni (godziny pracy nie uległy zmianie).

Po ustaleniu godziny oraz terminu  teleporady,  prosimy o oczekiwanie na kontakt  ze strony ośrodka. Lekarz skontaktuje  się z Państwem w wyznaczonej godzinie. Za ewentualne opóźnienia przepraszamy.

UWAGA !!!!  część numerów z których będą dzwonić  lekarze  będzie widniało na Państwa telefonach jako zastrzeżone ( brak numeru telefonu na wyświetlaczu), prosimy o odbieranie telefonów oraz wyrozumiałość.

Anulowanie teleporady następuje w sytuacji braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie,  przy czym lekarz POZ podejmie co najmniej trzykrotną próbę kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut.

 

UWAGA

W przypadku, gdy  z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady, skorzystanie ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem odbywa się po uprzednim telefonicznym porozumieniu z lekarzem.

Poniżej przedstawiamy instrukcje:

1/ o sposobie realizacji e-recepty:

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

2/ o sposobie realizacji e-skierowania

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

3/ o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne

W Naszych Placówkach Pacjent ma możliwość aktywowania

Internetowego Konta Pacjenta

W tym celu prosimy o kontakt z Rejestracją.

 

Poradnie specjalistyczne (NFZ) i wizyty prywatne.

Przyjmujemy pacjentów w poradniach specjalistycznych na NFZ oraz prywatnie.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt z Rejestracją pod nr: 46 832 11 11 oraz 531 132 538 .

Jeśli nie są to wizyty ze wskazań nagłych ,dla zapewnienia Państwa bezpieczeństwa prosimy o korzystanie z teleporad  (e-recepta, e-zwolnienie, e-skierowanie….)

W przypadku bezpośredniej wizyty w Przychodni prosimy o przychodzenie maksymalnie na 10 minut przed umówiona wizytą!!!!!

Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne dla dzieci/młodzieży odbywają się zgodnie z harmonogramem szczepień po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z placówką. Wejście do punktu szczepień z boku budynku od ulicy Ogrodowej

 

Poniżej przedstawiamy zasady przyjmowania i ruch Pacjentów w Centrum Medycznym Ogrodowa

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenie epidemicznego w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, Pacjentów przybywających do Przychodni – Centrum Medycznego Ogrodowa, prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad podnoszących bezpieczeństwo Państwa oraz Personelu Medycznego:

 1. Prosimy aby Pacjenci w miarę możliwości poruszali się po Przychodni samodzielnie tj. bez osób towarzyszących
 2. Przy jednym stanowisku Rejestracji może przebywać tylko jedna osoba. Łącznie w Rejestracji mogą przebywać dwie osoby
 3. Przy Punkcie Pobrań mogą oczekiwać wyłącznie dwie osoby (trzecia osoba przebywa w gabinecie). Pozostałych pacjentów prosimy o oczekiwanie przed wejściem głównym do Przychodni w odległości co najmniej 1,5 metra.
 4. Każdy Pacjent wchodzący do Przychodni jest zobowiązany do zakrywania nosa i ust, zdezynfekowania rąk oraz zachowania odległości od pozostałych pacjentów min 1,5 metra.
 5. W sytuacjach dużego natężenia ruchu każdy Pacjent wchodzący do Przychodni ma zmierzoną temperaturę i przeprowadzana jest z nim krótka ankieta tzw. „klasyfikacji wstępnej”.
 6. Prosimy o niewnoszenie do Przychodni przedmiotów niezwiązanych z konsultacją medyczną, np. zakupów.
 7. Odzież wierzchnią należy pozostawiać na wieszakach znajdujących się przed gabinetem lekarskim.
 8. Zachęcamy do płatności bezgotówkowych.
 9. Prosimy o niezajmowanie w poczekalni miejsc oznaczonych hasłem „nie siadać”
 10. Na wizytę lekarską Pacjent przychodzi maksymalnie 10 minut przed wyznaczoną wizytą. Pacjenci którzy przybędą za wcześnie zostaną poproszeni o oczekiwanie na zewnątrz. Personel Przychodni będzie informował Państwa o możliwości wejścia na teren obiektu.
 11. Preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy między pracownikami a Pacjentem w celu ograniczenia do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich.

( ZDJĘCIE MAPKI NA DOLE STRONY)