Department: Centrum Medyczne Ogrodowa
Specialty: Endokrynologiczna CMO