Department: Centrum Medyczne Ogrodowa
Specialty: Neurologiczna CMO