Department: Centrum Medyczne Ogrodowa
Specialty: Ginekologiczna CMO