Department: Centrum Medyczne Ogrodowa
Specialty: Dermatologiczna CMO