Department: Centrum Medyczne Ogrodowa
Specialty: Chirurgia Stomatologiczna