Department: POZ Bolimów, POZ CMO (NFZ)
Specialty: POZ Bolimów, POZ CMO