Department: Centrum Medyczne Ogrodowa
Specialty: Kardiologii dziecięcej CMO