Department: POZ Bolimów, POZ Zadębie
Specialty: POZ Bolimów, POZ Zadębie