Department: Centrum Medyczne Ogrodowa
Specialty: Kardiologiczna CMO
Department: Centrum Medyczne Ogrodowa
Specialty: Kardiologii dziecięcej CMO
Department: Centrum Medyczne Ogrodowa, Dział Badań Klinicznych
Specialty: Kardiologiczna CMO
Department: Centrum Medyczne Ogrodowa, Dział Badań Klinicznych, POZ Maków, Łowickie Centrum Kardiologii
Specialty: Kardiologiczna CMO, Łowickie Centrum Kardiologii
Department: Centrum Medyczne Ogrodowa, Dział Badań Klinicznych, Łowickie Centrum Kardiologii
Specialty: Kardiologiczna CMO, Łowickie Centrum Kardiologii