Department: Centrum Medyczne Ogrodowa
Specialty: Chirurgiczno-onkologiczna CMO