Department: Centrum Medyczne Ogrodowa
Specialty: Chirurgiczno-onkologiczna CMO
Department: Centrum Medyczne Ogrodowa
Specialty: Urologii CMO