Mariusz Skoneczny

Mariusz Skoneczny

lek. med. Mariusz Skoneczny

Specjalizacja: urolog


Studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi ukończyłem w roku 2011. Po ukończeniu
stażu podyplomowego w listopadzie 2012 r. rozpocząłem pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i
Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (szpital im. WAM w Łodzi). Po 2 latach
rozpocząłem specjalizację w dziedzinie Urologii rozpoczynając pracę w Wojewódzkim
Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi w Oddziale Urologii i Transplantacji Nerek,
aktywnie uczestnicząc w pracy oddziału oraz w zakresie zadań, jakie niosą zagadnienia związane z
przeszczepami nerek.
W 2019 roku uzyskałem międzynarodowy tytuł specjalisty Urologa FEBU
( European Board of Urology). Ponadto od 11 lat jestem aktywnym współorganizatorem wielu
zjazdów oraz konferencji związanych z dziedzinami zabiegowymi, które były i są mi bliskie .Były i
są to między innymi: Sympozja Chirurgiczno- Kolorektalne , zjazd TCHP. Jestem członkiem
SAU/PTU.
Moim głównym zainteresowaniem jest onkologia urologiczna, małoinwazyjne leczenie kamicy, a
także urologiczne zabiegi endoskopowe i laparoskopowe, które dają szerokie spektrum możliwości
leczenia, minimalizując skutki uboczne oraz czas leczenia.
LEKARZ PRZYJMUJE:
Środa

CENTRUM MEDYCZNE OGRODOWA
ul. Ogrodowa 21/23, Skierniewice

46 832 11 11

Poradnie:
Poradnia Urologiczna CMO