Maciej Kania

Ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu w 2017r. Rezydent Medycyny Rodzinnej w Centrum Medycznym Ogrodowa.
Prowadzi badania kliniczne z zakresu: kardiologii, dermatologii, leczenia bólu, chorób płuc.
Wykonuje badania USG : jama brzuszna, tarczyca, węzły chłonne.

Specjalista Medycyny Rodzinnej