Spirometria

Spirometria to najważniejsze z badań czynnościowych układu oddechowego, czyli badań, które pozwalają na obiektywną ocenę czynności płuc.

Wykonuje się tzw. spirometrię podstawową oraz spirometrię po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela - tak zwana próba rozkurczowa.

Spirometrię najczęściej wykonuje się w celu diagnostyki i oceny skuteczności leczenia u pacjentów chorych na Astmę oskrzelową oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP)

Przygotowanie do badania

  1. Przed badaniem nie należy palić papierosów ani pić alkoholu (minimum przez 4 h)
  2. Przez 2 h przed badaniem nie powinno się jeść posiłków.
  3. Nie należy wkładać ubrania krępującego ruchy tułowia
  4. Bezpośrednio przed badaniem nie powinno się wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego.
  5. Jeśli spirometrię wykonuje się po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela, przed badaniem konieczne jest odstawienie niektórych leków przeciwastmatycznych po wcześniejszej konsultacji z lekarzem kierującym na badanie.

INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

badanie czynnościowe układu oddechowego

24h badanie rejestrujące aktywność elektryczną serca

ocena zmian zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen podczas wysiłku fizycznego

wczesne wykrywanie zmian w tkance kostnej i diagnostyki osteoporozy

holter ciśnieniowy - całodobowy pomiar ciśnienia  tętniczego