ABMP

ABMP- zwany także holterem  ciśnieniowym.

Pojedyncze pomiary dokonywane w gabinecie lekarskim, często nie są obiektywne ze względu na stres towarzyszący wizycie u lekarza  „tzw efekt białego fartucha”  i mogą być inne niż faktyczne wartości ciśnienia pacjenta. Metodą pozwalającą na obiektywizacje  tych wartości jest całodobowy pomiar ciśnienia  tętniczego (ABMP).

Aparat zakładany jest na 24 godziny.

Badani są zwykle proszeni o prowadzenie dzienniczka aktywności w ciągu dnia (godziny odpoczynku i aktywności fizycznej, godziny przyjmowania leków, posiłki, stres).

Najczęstsze wskazania do ABMP:

  1. znaczne wahania pomiędzy poszczególnymi pomiarami gabinetowymi
  2. wysokie wartości ciśnienia w pomiarze gabinetowym u pacjenta o małym ryzyku sercowo-naczyniowym
  3. oporne  na leczenie nadciśnienie tętnicze

INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

badanie czynnościowe układu oddechowego

24h badanie rejestrujące aktywność elektryczną serca

ocena zmian zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen podczas wysiłku fizycznego

wczesne wykrywanie zmian w tkance kostnej i diagnostyki osteoporozy

holter ciśnieniowy - całodobowy pomiar ciśnienia  tętniczego