Test slidera

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

W gabinecie okulistycznym opiekę zapewnia zespół specjalistów z dużym doświadczeniem w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób oczu. Celem każdego z nich jest leczenie zgodne z aktualnym stanem wiedzy i najnowszymi trendami światowymi. Gabinet wyposażony jest w nowoczesną aparaturę diagnostyczną.

Dostępne badania:

 1. Komputerowe badanie wzroku
 2. Pachymetria – ocena grubości rogówki
 3. Keratometria
 4. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego – metodą bezdotykową oraz aplanacyjną metodą Goldmana (z uwzględnieniem grubości rogówki)
 5. Ocena kąta przesączania
 6. Ocena ostrości wzroku i dobór korekcji okularowej
 7. Badanie przedniego odcinka oka
 8. Badanie dna oka
 9. Badanie profilaktyczne i okresowe
 10. Badanie kierowców, wysokościowe i inne
 11. Usuwanie ciał obcych
 12. Badanie w kierunku nużeńca – demodex
 13. Komputerowe badanie pola widzenia (perymetria)


Profilaktyka, diagnostyka i leczenie takich schorzeń jak:

 1. Jaskra
 2. AMD, choroby żółtej plamki
 3. Zaćma, kwalifikacje do operacji
 4. Zapalenie błony naczyniowej
 5. Choroby powiek i aparatu ochronnego oka: gradówka, jęczmień, nużyca powiek
 6. Choroby spojówek
 7. Choroby rogówki
 8. Konsultacje okulistyczne u chorych na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze i inne schorzenia ogólnoustrojowe
 9. Nadwzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm

 

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
Środy 16-18
Piątki 16-18

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy
specjalistów w tej poradni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 

                                                                                                                       Centrum Medyczne Ogrodowa OMC , sp. z o.o., sp.k 

szanuje prawo do prywatności i gwarantuje Pacjentom prawa w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje pozostawały prywatne, a dane osobowe Pacjentów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Publikujemy niniejszą Politykę Prywatności celem wyjaśnienia zasad oraz sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w podmiocie leczniczym oraz w Serwisie internetowym  centrumogrodowa.pl , a przede wszystkim:

Kto jest administratorem danych,

 •  Jakie dane są przetwarzane.
 •  Jaki jest cel przetwarzania danych.
 •  Jak długo dane są przetwarzane.
 •  Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych.
 • Komu udostępniamy dane.
 • Czy dane są przekazywane do państwa trzeciego.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Medyczne Ogrodowa OMC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Centrum Medyczne Ogrodowa OMC spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 96-100 Skierniewice ul. Ogrodowa 21/23 lub telefonując pod numer: 46 832 11 11

W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem prosimy o kontakt na: adres:  Centrum Medyczne Ogrodowa OMC spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 96-100 Skierniewice ul. Ogrodowa 21/23  e-mail:  marzenaanto35@gmail.com

Może Pan/Pani kontaktować się również za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych: pisząc na adres e-mail:iod@medincom.pl

Jakie dane są przetwarzane?

Podane podczas rejestracji w naszej placówce dane zostaną wykorzystane do ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.

 

Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją usług to: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, płeć, numer PESEL, a w przypadku jego braku serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres miejsca zamieszkania, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania - w przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba

małoletnia lub całkowicie ubezwłasnowolniona, a w przypadku cudzoziemca - karta EKUZ lub dokument zgłoszenia do ubezpieczenia (ZCNA, ZZA, ZUA).

Oprócz danych wymienionych powyżej opcjonalnie: numer telefonu, adres e-mail.

 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach:

 ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia (podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w związku z przepisami ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c), h) oraz i) RODO.). Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 Usprawnienie kontaktu, podając dodatkowe dane np. numer telefonu czy adres e-mail. Podanie tych  danych jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, ani też nie jest niezbędne celem udzielania tych świadczeń przez podmiot leczniczy (podstawą prawną przetwarzania danych podanych dobrowolnie jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym czasie i dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Jak długo dane są przetwarzane?

Pana/Pani dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa -  art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia,

 w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

 

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

Ma Pan/Pani prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

POLITYKA COOKIES

 

 1. Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część i odnosi się do znaczników internetowych, takich jak pliki cookie, które wykorzystujemy w Serwisie internetowym: centrumogrodowa.pl
 2. Korzystając ze stron Serwisu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub jeśli chcesz ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze stron Serwisu.
 3. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z serwisem z danego urządzenia końcowego (np. komputer, tablet, smartphone, itp.).
 4. Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne informacje.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 6. Na naszej stronie używamy Cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu: a. szybszego działania i ułatwiania ich używania, b. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, c. analizowania ruchu na stronie.
 7. W ramach korzystania ze strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 9. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony internetowej. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej Administratora z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 10. Więcej informacji na temat plików Cookies znajdziesz pod linkiem wszystkoociasteczkach.pl

Caldera Forms Preview

STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIES. KORZYSTAJĄC ZE STRONY WYRAŻASZ ZGODĘ NA UŻYWANIE COOKIES. JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY ZMIEŃ USTAWIENIA W SWOJEJ PRZEGLĄDARCE

 

Klauzula Informacyjna

 

                                                                                                                                             Klauzula informacyjna dla pacjentów

 

                                                                                                                           „Centrum Medyczne Ogrodowa” na dzień 31-07-2018

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

 

 1. Drogi Pacjencie, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne Ogrodowa OMC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

 

 1. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Centrum Medyczne Ogrodowa OMC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 96-100 Skierniewice ul. Ogrodowa 21/23 lub telefonując pod numer: 46 832 11 11.

 

 1. Może Pan/Pani również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego inspektora ochrony danych pisząc na adres e-mail: iod@medincom.pl

 

 1. Podane przez Pana/Panią dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c), h) oraz i) RODO.

 

 1. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 

 1. W celu usprawnienia kontaktu może Pan/Pani również podać nam dodatkowe dane np. numer telefonu czy adres e-mail. Podanie tych danych jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, ani też nie jest niezbędne celem udzielania tych świadczeń przez podmiot leczniczy. Podstawą prawną przetwarzania danych podanych dobrowolnie jest Pani/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także do  wycofania wyrażonej zgody w dowolnym czasie i dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Pana/Pani danych. Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, a także w zakresie niezbędnym do realizacji usług na rzecz Administratora podmiotom przetwarzającym (: usługi informatyczne).

 

 1. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

 1. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa - 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Przekazanie nam Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 4. Przekazanie danych o których mowa w punkcie 7 jest w pełni dobrowolne.

 

 1. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Zakres działania poradni:

 • sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu i innych uzależnień behawioralnych
 • sesje dla osób współuzależnionych i osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym
 • diagnostyka i pomoc w zakresie zaburzeń osobowości, leków, nerwicowych, adaptacyjnych, kryzysów, depresji, żalu po stracie, kryzysu małżeńskiego.

 

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
czwartek

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy specjalistów
w tej przychodni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia psychiatryczna

W ramach tej poradni CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu psychiatrii.

 

Zakres usług poradni: konsultacje specjalistyczne (diagnostyka, profilaktyka, leczenie) z zakresu chorób zdrowia psychicznego.

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
czwartek

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy specjalistów
w tej przychodni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

W ramach poradni kardiologicznej CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu kardiologii oraz chorób wewnętrznych.

Zakres usług poradni:

 • konsultacje specjalistyczne (diagnostyka, profilaktyka oraz leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba wieńcowa, stan po interwencjach kardiochirurgicznych oraz operacjach kardiochirurgicznych, nabyte oraz wrodzone wady układu sercowo naczyniowego,  bóle w klatce, omdlenia, zaburzenia rytmu itp.)
 • kwalifikacja kardiologiczna pacjenta do zabiegu operacyjnego
 • echokardiografia (usg Doppler tkankowy)
 • USG naczyń szyjnych
 • Holter EKG
 • Holter ciśnieniowy (całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego ABMP)
 • testy wysiłkowe na bieżni
 • pełen zakres  badań laboratoryjnych
 • EKG-12 odprowadzeniowe

 


 

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:

w ramach:
poniedziałek-piątek
w poradni specjalistycznej CMO:
poniedziałek-piątek
Sorry, there is nothing to display here…

DNI PRZYJĘĆ
w Łowickim Centrum Kardiologii:
poniedziałek - piątek
W ramach:

poniedziałek - piątek
Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy specjalistów
w tej przychodni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Kopia STOMATOLOGIA

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do skorzystania z usług naszego Centrum Stomatologicznego przygotowanych z myślą o zapewnieniu Państwu najwyższego poziomu leczenia, komfortu i wygody. Posiadamy najnowocześniejszą bazę diagnostyczno-leczniczą w regionie.


NOWOŚCI:

Sorry, there is nothing to display here…

STOMATOLOGICZNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

Stomatologia Dziecięca

Stomatologia dziecięca

Pedodoncja to dział stomatologii poświęcony najmłodszym Pacjentom.

Z powodu różnic w budowie zębów oraz całego układu stomatognatycznego w okresie rozwojowym, Państwa pociechy wymagają innych metod leczenie niż u dorosłych.

Nasza placówka oferuje, kompleksowe leczenie zębów u dzieci. Nasi specjaliści w miłej i przyjaznej atmosferze, przeprowadzają zabiegi stomatologiczne.

Mały Pacjent, podczas oczekiwania na wizytę, poczuje się zrelaksowany.

Dzięki kącikowi zabaw lub możliwości oglądania filmów edukacyjnych lub animowanych.

 

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
piątek

Sorry, there is nothing to display here…ZOBACZ CENNIK

Poznaj naszych lekarzy
specjalistów w tej poradni

lub

Wyszukaj lekarzaSorry, there is nothing to display here…Sorry, there is nothing to display here…

POZ – Bolimów

PRZYCHODNIA BOLIMÓW / ul. Łowicka 9a, Bolimów

Rejestracja: 8:00 - 18:00 / poniedziałek-piątek / tel. 46 838 05 65
Godziny otwarcia: 8:00 - 18:00 / poniedziałek- piątek
Punkt pobrań CDL: 7:30 - 09:30 / poniedziałek - piątek

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA DLA DOROSŁYCH

Przyjęcie pacjenta do lekarza POZ odbywa się po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub bezpośrednio w placówce. W przypadkach nagłych pacjenci się przyjmowani bez uprzednie rejestracji.

Zakres usług POZ:

 • dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej: doświadczonych lekarzy rodzinnych/internistów, pielęgniarek i położnych środowiskowych zarówno w placówkach jak i w domu pacjenta
 • dostęp do punktu pobrań, pracowni RTG, pracowni ultrasonografii, gabinetu zabiegowego
 • realizacja progów profilaktycznych finansowanych przez NFZ
 • realizacja programu szczepień dla pacjentów >18 roku życia
 • realizacja innych świadczeń wynikających z potrzeb populacji objętej opieką,
  w tym:
  - kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  - kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe
  - kwalifikowanie do świadczeń z zakresu transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń na przewóz, wystawienie
  - zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ

ZAKRES USŁUG POZ - PEDIATRIA

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej nasze placówki (POZ CMO, POZ Maków oraz POZ Bolimów) oferują dostęp do pediatry do dzieci od 0-18 roku życia - po uprzednim złożeniu deklaracji pacjenta.

Przyjęcia pacjenta do lekarza pediatry/ lub lekarza rodzinnego są realizowane po uprzedniej rejestracjo telefonicznej lub bezpośredniej rejestracji w placówce. W przypadkach nagłych pacjenci są przyjmowani bez uprzedniej rejestracji.

Zakres usług POZ:

 • dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej: pediatrów/lekarzy rodzinnych, pielęgniarek oraz położnych środowiskowych
 • realizacja wizyty patronażowych przez lekarza pediatrę oraz położną
 • w uzasadnionych przypadkach możliwość wizyty w domu pacjenta
 • dostęp do punktu pobrań, pracowni RTG, pracowni USG oraz gabinetu zabiegowego
 • realizacja programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ
 • realizacja programu szczepień w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym- w zależności od decyzji opiekuna
 • realizacja badań bilansów
 • realizacja innych świadczeń wynikających z potrzeb populacji objętej opiekąw tym:
  - kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  - kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń z zakresu transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń na przewóz,
  - wystawienie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ

W Przychodni BOLIMÓW pracują:

Sorry, there is nothing to display here…

Jak zostać naszym pacjentem?

Aby stać się pacjentem POZ CMO, Maków, Bolimów, Zadębie i skorzystać z wizyty finansowanej przez NFZ należy wypełnić Załącznik numer 1
>>> DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ [PDF]

Pacjent może pobrać deklarację (powyżej), ze strony internetowej lub na miejscu w jednej z naszych placówek. Niezwłocznie po złożeniu deklaracji osoba składająca staje się naszym pacjentem.

POZ – Maków

PRZYCHODNIA MAKÓW / ul. Główna 3, Maków

Rejestracja: 8:00 - 18:00 / poniedziałek-piątek / tel. 46 831 22 13
Godziny otwarcia: 8:00 - 18:00 / poniedziałek- piątek
Punkt pobrań CDL: 7:30 - 09:30 / poniedziałek - piątek

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA DLA DOROSŁYCH

Przyjęcie pacjenta do lekarza POZ odbywa się po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub bezpośrednio w placówce. W przypadkach nagłych pacjenci się przyjmowani bez uprzednie rejestracji.

Zakres usług POZ:

 • dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej: doświadczonych lekarzy rodzinnych/internistów, pielęgniarek i położnych środowiskowych zarówno w placówkach jak i w domu pacjenta
 • dostęp do punktu pobrań, pracowni RTG, pracowni ultrasonografii, gabinetu zabiegowego
 • realizacja progów profilaktycznych finansowanych przez NFZ
 • realizacja programu szczepień dla pacjentów >18 roku życia
 • realizacja innych świadczeń wynikających z potrzeb populacji objętej opieką,
  w tym:
  - kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  - kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe
  - kwalifikowanie do świadczeń z zakresu transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń na przewóz, wystawienie
  - zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ

ZAKRES USŁUG POZ - PEDIATRIA

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej nasze placówki (POZ CMO, POZ Maków oraz POZ Bolimów) oferują dostęp do pediatry do dzieci od 0-18 roku życia - po uprzednim złożeniu deklaracji pacjenta.

Przyjęcia pacjenta do lekarza pediatry/ lub lekarza rodzinnego są realizowane po uprzedniej rejestracjo telefonicznej lub bezpośredniej rejestracji w placówce. W przypadkach nagłych pacjenci są przyjmowani bez uprzedniej rejestracji.

Zakres usług POZ:

 • dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej: pediatrów/lekarzy rodzinnych, pielęgniarek oraz położnych środowiskowych
 • realizacja wizyty patronażowych przez lekarza pediatrę oraz położną
 • w uzasadnionych przypadkach możliwość wizyty w domu pacjenta
 • dostęp do punktu pobrań, pracowni RTG, pracowni USG oraz gabinetu zabiegowego
 • realizacja programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ
 • realizacja programu szczepień w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym- w zależności od decyzji opiekuna
 • realizacja badań bilansów
 • realizacja innych świadczeń wynikających z potrzeb populacji objętej opiekąw tym:
  - kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  - kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń z zakresu transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń na przewóz,
  - wystawienie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ

W Przychodni MAKÓW pracują:

Sorry, there is nothing to display here…

Jak zostać naszym pacjentem?

Aby stać się pacjentem POZ CMO, Maków, Bolimów, Zadębie i skorzystać z wizyty finansowanej przez NFZ należy wypełnić Załącznik numer 1
>>> DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ [PDF]

Pacjent może pobrać deklarację (powyżej), ze strony internetowej lub na miejscu w jednej z naszych placówek. Niezwłocznie po złożeniu deklaracji osoba składająca staje się naszym pacjentem.

POZ – Zadębie

PRZYCHODNIA ZADĘBIE / ul. Narcyzowa 3,  Skierniewice

Rejestracja: 8:00 - 18:00 / poniedziałek-piątek / tel.: 46 833 47 56
Godziny otwarcia: 8:00 - 18:00 / poniedziałek- piątek
Punkt pobrań CDL: 7:30-09:30 / poniedziałek - piątek

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA DLA DOROSŁYCH

Przyjęcie pacjenta do lekarza POZ odbywa się po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub bezpośrednio w placówce. W przypadkach nagłych pacjenci się przyjmowani bez uprzednie rejestracji.

Zakres usług POZ:

 • dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej: doświadczonych lekarzy rodzinnych/internistów, pielęgniarek i położnych środowiskowych zarówno w placówkach jak i w domu pacjenta
 • dostęp do punktu pobrań, pracowni RTG, pracowni ultrasonografii, gabinetu zabiegowego
 • realizacja progów profilaktycznych finansowanych przez NFZ
 • realizacja programu szczepień dla pacjentów >18 roku życia
 • realizacja innych świadczeń wynikających z potrzeb populacji objętej opieką,
  w tym:
  - kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  - kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe
  - kwalifikowanie do świadczeń z zakresu transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń na przewóz, wystawienie
  - zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ

ZAKRES USŁUG POZ - PEDIATRIA

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej nasze placówki (POZ CMO, POZ Maków oraz POZ Bolimów) oferują dostęp do pediatry do dzieci od 0-18 roku życia - po uprzednim złożeniu deklaracji pacjenta.

Przyjęcia pacjenta do lekarza pediatry/ lub lekarza rodzinnego są realizowane po uprzedniej rejestracjo telefonicznej lub bezpośredniej rejestracji w placówce. W przypadkach nagłych pacjenci są przyjmowani bez uprzedniej rejestracji.

Zakres usług POZ:

 • dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej: pediatrów/lekarzy rodzinnych, pielęgniarek oraz położnych środowiskowych
 • realizacja wizyty patronażowych przez lekarza pediatrę oraz położną
 • w uzasadnionych przypadkach możliwość wizyty w domu pacjenta
 • dostęp do punktu pobrań, pracowni RTG, pracowni USG oraz gabinetu zabiegowego
 • realizacja programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ
 • realizacja programu szczepień w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym- w zależności od decyzji opiekuna
 • realizacja badań bilansów
 • realizacja innych świadczeń wynikających z potrzeb populacji objętej opiekąw tym:
  - kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  - kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń z zakresu transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń na przewóz,
  - wystawienie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ

W Przychodni ZADĘBIE pracują:

Sorry, there is nothing to display here…

Jak zostać naszym pacjentem?

Aby stać się pacjentem POZ CMO, Maków, Bolimów, Zadębie i skorzystać z wizyty finansowanej przez NFZ należy wypełnić Załącznik numer 1
>>> DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ [PDF]

Pacjent może pobrać deklarację (powyżej), ze strony internetowej lub na miejscu w jednej z naszych placówek. Niezwłocznie po złożeniu deklaracji osoba składająca staje się naszym pacjentem.

POZ – Ogrodowa

CENTRUM MEDYCZNE OGRODOWA / ul. Ogrodowa 21/23 / Skierniewice
Rejestracja: 7:30 - 18:00 / poniedziałek-piątek / tel. 46 832 11 11
Zapraszamy: 7:30 - 18:00 / pn - pt
Punkt pobrań CDL: 7:30 - 10:00 / pn - pt

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA DLA DOROSŁYCH

Przyjęcie pacjenta do lekarza POZ odbywa się po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub bezpośrednio w placówce. W przypadkach nagłych pacjenci się przyjmowani bez uprzednie rejestracji.

Zakres usług POZ:

 • dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej: doświadczonych lekarzy rodzinnych/internistów, pielęgniarek i położnych środowiskowych zarówno w placówkach jak i w domu pacjenta
 • dostęp do punktu pobrań, pracowni RTG, pracowni ultrasonografii, gabinetu zabiegowego
 • realizacja progów profilaktycznych finansowanych przez NFZ
 • realizacja programu szczepień dla pacjentów >18 roku życia
 • realizacja innych świadczeń wynikających z potrzeb populacji objętej opieką,
  w tym:
  - kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  - kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe
  - kwalifikowanie do świadczeń z zakresu transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń na przewóz, wystawienie
  - zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ

ZAKRES USŁUG POZ - PEDIATRIA

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej nasze placówki (POZ CMO, POZ Maków oraz POZ Bolimów) oferują dostęp do pediatry do dzieci od 0-18 roku życia - po uprzednim złożeniu deklaracji pacjenta.

Przyjęcia pacjenta do lekarza pediatry/ lub lekarza rodzinnego są realizowane po uprzedniej rejestracjo telefonicznej lub bezpośredniej rejestracji w placówce. W przypadkach nagłych pacjenci są przyjmowani bez uprzedniej rejestracji.

Zakres usług POZ:

 • dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej: pediatrów/lekarzy rodzinnych, pielęgniarek oraz położnych środowiskowych
 • realizacja wizyty patronażowych przez lekarza pediatrę oraz położną
 • w uzasadnionych przypadkach możliwość wizyty w domu pacjenta
 • dostęp do punktu pobrań, pracowni RTG, pracowni USG oraz gabinetu zabiegowego
 • realizacja programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ
 • realizacja programu szczepień w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym- w zależności od decyzji opiekuna
 • realizacja badań bilansów
 • realizacja innych świadczeń wynikających z potrzeb populacji objętej opiekąw tym:
  - kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  - kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń z zakresu transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń na przewóz,
  - wystawienie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ

W CMO POZ pracują:

Sorry, there is nothing to display here…

Jak zostać naszym pacjentem?

Aby stać się pacjentem POZ CMO, Maków, Bolimów, Zadębie i skorzystać z wizyty finansowanej przez NFZ należy wypełnić Załącznik numer 1
>>> DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ [PDF]

Pacjent może pobrać deklarację (powyżej), ze strony internetowej lub na miejscu w jednej z naszych placówek. Niezwłocznie po złożeniu deklaracji osoba składająca staje się naszym pacjentem.

Poradnia nowa

Poradnia kardiologii dziecięcej

W ramach tej poradni CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu kardiologii dziecięcej.

Zakres poradni:

 • konsultacje specjalistyczne (diagnostyka, profilaktyka oraz leczenie) z zakresu chorób układu sercowo naczyniowego u dzieci (nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, wrodzone i nabyte wady układu sercowo-naczyniowego, stan po zabiegach kardiochirurgicznych oraz interwencjach kardiologicznych, bóle w klatce, zaburzenia rytmu, omdlenia, stany zapalne układu sercowo- naczyniowego, itp.)
 • kwalifikacje do zabiegów operacyjnych
 • Echokardiografia - USG z Dopplerem tkankowym
 • EKG-12 odprowadzeniowe
 • Holter EKG
 • Holter ciśnieniowy
 • Badania laboratoryjne

 

 

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
środa

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy specjalistów
w tej przychodni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Stomatologia zachowawcza i estetyczna

Stomatologia zachowawcza i estetyczna

To dział stomatologii, którego główną rolą jest zapobieganie oraz leczenie skutków najbardziej rozpowszechnionej choroby zębów jaką jest próchnica.

Leczenie zachowawcze od dłuższego czasu stało się bezbolesne.

Dzięki doświadczeniu i ogromnej precyzji naszych specjalistów oraz zastosowaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych, możliwe staje się przywrócenie zdrowego i pięknego uśmiechu. Stomatologia estetyczna poświęcona jest poprawie koloru i kształtu (wydłużeniem, skrócenie, poszerzenie) korony zęba oraz zmianie rysów twarzy Pacjenta (uzupełnienie braków zębowych).

 

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
piątek

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy
specjalistów w tej poradni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Galeria

CENTRUM MEDYCZNE OGRODOWA

Galeria zdjęć

ABMP

ABMP- zwany także holterem  ciśnieniowym.

Pojedyncze pomiary dokonywane w gabinecie lekarskim, często nie są obiektywne ze względu na stres towarzyszący wizycie u lekarza  „tzw efekt białego fartucha”  i mogą być inne niż faktyczne wartości ciśnienia pacjenta. Metodą pozwalającą na obiektywizacje  tych wartości jest całodobowy pomiar ciśnienia  tętniczego (ABMP).

Aparat zakładany jest na 24 godziny.

Badani są zwykle proszeni o prowadzenie dzienniczka aktywności w ciągu dnia (godziny odpoczynku i aktywności fizycznej, godziny przyjmowania leków, posiłki, stres).

Najczęstsze wskazania do ABMP:

 1. znaczne wahania pomiędzy poszczególnymi pomiarami gabinetowymi
 2. wysokie wartości ciśnienia w pomiarze gabinetowym u pacjenta o małym ryzyku sercowo-naczyniowym
 3. oporne  na leczenie nadciśnienie tętnicze

INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Sorry, there is nothing to display here…

Densytometria

To badanie umożliwiające wczesne wykrywanie zmian w tkance kostnej i diagnostyki osteoporozy.

Podstawę do rozpoznania osteoporozy jest ocena gęstości mineralnej kości w obrębie szyjki kości udowej i kręgosłupa w części lędźwiowej (L1-L4) oraz ocena czynników ryzyka złamań. Badanie trwa klika minut i jest bezbolesne.

Nie wymaga wcześniejszego przygotowania, jednakże w polu badania nie mogą znaleźć się metalowe przedmioty, które zakłócają pracę urządzenia (np klamry od pasków, biżuteria).

Badanie jest dostępne w placówce CMO.

INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Sorry, there is nothing to display here…

Próba wysiłkowa

Test wysiłkowy jest nieinwazyjnym badaniem stosowanym w kardiologii polegającym na ocenie zmiany zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen podczas wysiłku fizycznego jaki pacjent wykonuje idąc na bieżni.

Podczas tego badania oceniany jest zapis EKG, ciśnienie tętnicze oraz czynność serca.

Jest pomocne w rozpoznawaniu i ocenie skuteczności leczenia choroby wieńcowej. Badanie jest wykonywane tylko na zlecenie lekarza.


 

W trakcie badania należy zgłaszać wszystkie nagłe dolegliwości: np. duszność, ból w klatce.

Przygotowanie do badania:

 1. Bezpośrednio przed badaniem nie palić, nie spożywać alkoholu, nie pić mocnej kawy i herbaty. Leki przyjmować lub odstawić zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na badanie
 2. Zabrać ze sobą wygodne buty i strój który pozwoli na swobodne wykonanie badania.

Informacje przed badaniem:

 • przebyte choroby układu krążenia
 • przyjmowane leki

INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Sorry, there is nothing to display here…

Spirometria

Spirometria to najważniejsze z badań czynnościowych układu oddechowego, czyli badań, które pozwalają na obiektywną ocenę czynności płuc.

Wykonuje się tzw. spirometrię podstawową oraz spirometrię po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela - tak zwana próba rozkurczowa.

Spirometrię najczęściej wykonuje się w celu diagnostyki i oceny skuteczności leczenia u pacjentów chorych na Astmę oskrzelową oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP)

Przygotowanie do badania

 1. Przed badaniem nie należy palić papierosów ani pić alkoholu (minimum przez 4 h)
 2. Przez 2 h przed badaniem nie powinno się jeść posiłków.
 3. Nie należy wkładać ubrania krępującego ruchy tułowia
 4. Bezpośrednio przed badaniem nie powinno się wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego.
 5. Jeśli spirometrię wykonuje się po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela, przed badaniem konieczne jest odstawienie niektórych leków przeciwastmatycznych po wcześniejszej konsultacji z lekarzem kierującym na badanie.

INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Sorry, there is nothing to display here…

Holter EKG

Badanie to wykonuje się przez 24 godziny (okres ten może być przedłużony nawet do 7 dni) rejestrując aktywność elektryczną serca zarówno podczas snu jak i czuwania pacjenta.

Rejestrator dzięki niewielkim rozmiarom nie stanowi problemu w życiu codziennym. Pacjent ma także możliwość sygnalizacji odczuwania dolegliwości poprzez wciśnięcie przycisku na urządzeniu.

Badanie nie wymaga szczególnych przygotowań. Pamiętać trzeba o czystości skóry i nie smarowaniu jej olejkami czy balsamami, co może uniemożliwić przyklejenie elektrod. Urządzenie nie jest wodoodporne , dlatego należy unikać kąpieli podczas okresu badania.

Najczęstsze wskazania:

 1. choroba niedokrwienna serca - zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego;
 2. zaburzenia rytmu serca
 3. ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów z wszczepionym stymulatora
 4. omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności
 5. bradykardia - wykluczenie bloków serca

INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Sorry, there is nothing to display here…

ULTRASONOGRAFIA

Badanie usg to bezbolesna, nieinwazyjna metoda diagnostyczna wykorzystująca zjawisko rozchodzenia się, odbicia, i rozpraszania  fali akustycznej w tkankach ciała.

Badania USG wykonujemy na najwyższej klasy sprzęcie  Philips IE 33 oraz Logiq S8 PRO co w połączeniu z doświadczeniem naszych specjalistów zapewnia wysoką skuteczność diagnostyczną.

W CMO wykonujemy następujące badania USG:

ECHO SERCA

Doskonałe bezinwazyjne badanie pozwalające zaplanować odpowiednie leczenie i zdiagnozować wady. Wykonujemy badanie ultrasonograficzne serca wraz z oceną:

 • zastawek wewnątrzkomórkowych
 • ruchów mięśnia sercowego
 • przepływów przez przedsionki i komory serca
  przepływ krwi w obrębie dużych naczyń (aorta, pień płucny, żyły płucne, żyły główne)

Badanie Echo może być połączone z konsultacją kardiologiczną oraz EKG.

ECHO serca dzieci i noworodków

W diagnostyce wad serca u dzieci i noworodków największe znaczenie mają obecnie badania obrazowe. Dobrą i bezinwazyjną metodą jest badanie ECHO serca. Pozwala na zobrazowanie jam serca, przecieków między nimi, zastawek a także postawienie diagnozy w najczęstszych  wadach takich jak: ubytki w przegrodach, tetralogia Fallota i inne.

Ze względu na duża skuteczność diagnostyczną ECHO serca jest wykonywane przy podejrzeniu wad u dzieci.

USG doppler żył i tętnic

Jedno z podstawowych badań pomocne w diagnostyce chorób układu krążenia
Sprawny ultrasonografista jest w stanie wykryć nawet drobne zmiany w żyłach i tętnicach, mogące spowodować udar mózgu, zawał serca czy zatorowość płucną.
Badanie w zależności jakie naczynia badamy może służyć do:

 • wykrywania zwężeń miażdżycowych w tętnicach szyjnych
 • wykrywania zwężeń, niewydolności zastawek  naczyń kończyn dolnych i zakrzepicy
 • wykrywania  tętniaków, zaburzeń przepływu w naczyniach nerkowych i innych.

Wykonujemy badania doplerowskie: tętnic szyjnych i kręgowych, naczyń żylnych kończyn dolnych, naczyń tętniczych kończyn dolnych, aorty i tętnic biodrowych, jamy brzusznej.

USG jamy brzusznej

polega na ocenie narządów miąższowych, ich wielkości, kształtu, struktury. Dzięki zjawisku dopplerowskiemu  możliwe jest także ocenienie przepływów krwi  przez narządy oraz stwierdzenie ewentualnych zmian miażdżycowych, zmian rozrostowych lub malformacji naczyniowych.
Pacjent otrzymuje opis badania.
[ PRZYGOTOWANIE DO BADANIA ]

USG piersi

W obrazie ultrasonograficznym można diagnozować  zmiany patologiczne:

 • torbiele
 • zmiany włóknisto – torbielowate
 • itp.

Duża gęstość tkanki piersi u młodych osób może utrudniać ocenę mammograficzną. Dobrą alternatywą w tej sytuacji jest badanie USG.

Warto wykonać je kontrolnie zarówno u mężczyzn i kobiet.

USG bioderek u dzieci

to oprócz badania klinicznego jedno z najważniejszych metod oceny stawów biodrowych u noworodków. W zależności od położenie płodu badanie powinno odbyć się między 4-6 tyg życia.Wczesna diagnostyka ewentualnych wad bioderek pozwala na szybkie rozpoczęcie leczenia, i daje większe szanse na całkowite wyleczenie.

Ważne są badania kontrolne, ponieważ stawy biodrowe dzieci formują się wraz z ich wzrostem.

USG tarczycy i szyi

Podczas badania ocenia się

 • wielkość płatów i ich echogeniczność
 • cieśń
 • obecność zmian patologicznych np. torbiele, guzki
 • węzły chłonne

W razie potrzeby, możliwe jest wykonanie biopsji podejrzanych zmian patologicznych z następną oceną histopatologiczną. Pacjent otrzymuje opis badania.

USG węzłów chłonnych

Jedną z najczęstszych  przyczyn powiększenia węzłów chłonnych jest stan zapalany. Badanie USG pozwala na różnicowanie stanów zapalnych z innymi poważniejszymi stanami jak nowotwory pierwotne, chłoniaki nieziarnicze  czy ziarnica złośliwa. Wczesna diagnostyka pozwala na rozpoczęcie skutecznej terapii.

Wykonujmy USG węzłów:  szyjnych, karkowych, zażuchwowych, pachowych
pachwinowych, pod i nad obojczykowych, przestrzeni zaotrzewnowej.

USG narządów ruchu

USG stawu barkowego:
• 
ocena konfliktów mięśniowo- ścięgnistych
•  ocena ciągłości więzadeł i ścięgien stożka rotatorów
•  ocena ilości płynu w kaletce podbarkowej
•  ocena obrąbka stawowego i jego uszkodzenia

USG stawu kolanowego:
•  ocenę zachyłków stawu kolanowego
•  obecność torbieli bakera, częsta przyczyna dolegliwości bólowych
•  ocena ciągłości więzadeł pobocznych krzyżowych oraz rzepki
•  ocenę błony maziowej pod kątem zapalenia

USG stawów nadgarstka:
Umożliwia diagnostykę w: obrzękach, bólach, zaburzeniach czucia, złamaniach.

USG stawu łokciowego:
•  ocena zmian przeciążeniowych (łokieć tenisisty)
•  ocena objętości wysięku
•  ocena powierzchni stawowych
•  ocena powierzchni stawowych dostępnych badaniu


CENNIK badań USG

Echo serca – Doppler tkankowy • 150 zł

Konsultacja endokrynologiczna + USG tarczycy • 200 zł

Konsultacja kardiologa dziecięcego + Echo serca + EKG • 270 zł

Konsultacja ortopedyczna + USG • 220 zł

USG bioderek u dzieci • 130 zł

USG jamy brzusznej • 80 zł

USG tarczycy, piersi, ślinianek • 70 zł

USG węzłów chłonnych • 70 zł

USG Doppler tętnice szyjne • 150 zł

USG doppler kończyn dolnych • 150 zł

Sorry, there is nothing to display here…

form

[contact-form-7 id=”2742″ title=”badania_kliniczne_zgloszenie”]

Badania kliniczne

 .

BADANIA KLINICZNE  |  DLA PACJENTA 

W dzisiejszych czasach obserwujemy ogromny postęp rozwoju medycyny oraz nauk pokrewny. Pomimo zdobytej i ugruntowanej przez lata wiedzy medycznej i farmakologicznej nieustannie dąży się do poszerzania wiedzy oraz poszukiwania odpowiedzi dotyczących mechanizmu rozwoju chorób aby w dalszej kolejności móc trafniej szukać sposobów na zahamowanie tego procesu.

Dzięki tym pracom badawczo-rozwojowym poszukuje się jak najbardziej skutecznych oraz bezpiecznych terapii dla pacjenta.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat postęp w tym obszarze przyczynił się do tego, że obecnie potrafimy poradzić sobie z wieloma chorobami, które do niedawna były uznawane za nieuleczalne lub niemożliwe do utrzymania w remisji.

Badaniem klinicznym leku  jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa jednego lub wielu produktów leczniczych, oraz zidentyfikowania działań niepożądanych, śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania badanej substancji , mając na względzie jej bezpieczeństwo i skuteczność dla ludzi.

Badanie kliniczne przeprowadza się, uwzględniając w szczególności fakt, że prawa, bezpieczeństwo, zdrowie i dobro uczestników badania klinicznego są nadrzędne w stosunku do interesu nauki oraz społeczeństwa.

Badania kliniczne we wszystkich ośrodkach na świecie planuje się, prowadzi, monitoruje i raportuje zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej, które to zasady są obowiązkowe dla wszystkich uczestników badania.

Każdy nowy lek - zanim będzie dostępny w sprzedaży - musi przejść fazę wszechstronnych, specjalistycznych testów i uzyskać aprobatę organów rejestracyjnych.

CZYM ZAJMUJĄ SIĘ BADANIA KLINICZNE

Realizacja Badań klinicznych służy  wprowadzaniu nowych leków, sprawdzaniu ich skuteczności oraz oceny ryzyka terapii dla pacjentów. Wszystko to sprowadza się do poszukiwań alternatywnych metod leczenia, mniej obciążających a jednocześnie bardziej skutecznych w danej jednostce chorobowej.

Do udziału w badaniach zapraszani są pacjenci z określoną jednostką chorobową u których zastosowanie terapii lekiem badanym może przynieść poprawę rokowania bądź nawet przedłużenie życia. W badaniu biorą udział pacjenci poddani wcześniej odpowiedniej kwalifikacji zgodnie z protokołem badania. Czasami Badaniem Klinicznym objęte są znane i dostępne leki na rynku, które oceniane są wtedy w nowych wskazaniach (leczeniu innej choroby).

FAZY BADAŃ

Badania dzieli się na testy przedkliniczne oraz 4 fazy. Aby przejść do następnej z faz każda poprzednia musi zakończyć się pozytywnie.

 

Testy przedkliniczne

Analizuje się cząsteczki zawierające potencjalny lek który ma udowodnioną aktywność biologiczną, cząsteczki te podlegają modyfikacji tak aby zwiększyć ich aktywność i skuteczność mając na uwadze określoną jednostkę chorobową. Testowane są setki a nawet tysiące takich cząsteczek ale tylko które posiadają największą aktywność kierowane są do dalszych badań. W kolejnych fazach badań przedklinicznych cząsteczki testowane są na zwierzętach ( myszy, małpy), czas tych badań to od 4 do 5 lat .

 

Faza 1

Ma odpowiedzieć na pytanie czy terapia jest bezpieczna (średnio 6 miesięcy).

Sprawdza wstępne bezpieczeństwo danego leku. Testy przeprowadzane są na zdrowych uczestnikach. Jest to jedyna faza gdzie pacjenci otrzymują wynagrodzenie na udział w badaniu.  Określa się dawkę leku,  się działania niepożądane, reakcje krzyżowe z innymi lekami i pokarmem.

Ta faza badań przeprowadzana jest w specjalistycznych placówkach badawczych z pełnym zabezpieczeniem medycznym, zazwyczaj w salach ścisłego nadzoru, gdzie monitoruje się wszystkie czynności życiowe pacjenta.


Faza 2

Ma odpowiedzieć na pytanie czy dany lek działa ( średnio 1-2 lata)

Polega na określeniu skuteczności leku , sprawdzeniu jego bezpieczeństwa oraz porównaniu efektów leczenia w podgrupach pacjentów. Stosuje się testy porównawcze z użyciem placebo. ( substancja nie posiadająca właściwości leczniczych) co wyklucza autosugestię oraz zapewnia obiektywne i rzetelne wyniki.


Faza 3

Ma odpowiedzieć na pytanie czy dany lek działa lepiej lub porównywalnie w stosunku do standardowo stosowanej terapii (średnio 1-5 lat ).

Badania przeprowadzane na dużą skalę, prowadzone w kilkudziesięciu lub kilkuset ośrodkach na całym świecie

Ma za zadanie ostateczne potwierdzenie skuteczności badanej substancji w określonej jednostce chorobowej. Etap ten polega także na związku bezpieczeństwa ze skutecznością długotrwałego stosowania. W badaniach bierze udział grupa dochodząca od kilku do kilkudziesięciu tysięcy chorych.  Aby zwiększyć wiarygodność i rzetelność badania stosuje się metodę podwójnie ślepej próby oraz losowego doboru pacjentów. Po pozytywnym przejściu tego etapu lek może być zarejestrowany i wprowadzony do sprzedaży.


Faza 4

Ma odpowiedzieć na pytanie czy terapia jest bezpieczna podczas długofalowego stosowania.

Ostatnia faza w której ocenia się leki już zarejestrowane do obrotu. Etap ma na celu określenie skuteczności we wszystkich wskazaniach zalecanych przez producenta. Badane są również nowe skazania do stosowania leku.

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W BADANIU?

Do badania kwalifikowani są pacjenci z jednostką chorobową, która dotyczy prowadzonego badania i dodatkowo spełnia kryteria tak zwanego włączenia, które jest ściśle określone przez protokół badania. 

O włączeniu pacjenta do badania decyduje lekarz rekrutujący pacjentów po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań kwalifikacyjnych. Warunkiem niezbędnym jest dobrowolna zgoda pacjenta.

KORZYŚCI Z UCZETNICTWA W BADANIU

Przystępując do badania pacjent otrzymuje dostęp do specjalistycznej opieki medycznej. Dodatkowo przechodzi nieodpłatnie szczegółowe badania lekarskie i laboratoryjne.  Koszty dojazdów do ośrodka są zwracane w związku z czym pacjent nie ponosi żadnych obciążeń finansowych.

Udział w badaniu to często szansa na otrzymanie nowoczesnych leków nie dostępnych jeszcze na rynku.

CZY MOŻNA WYCOFAĆ SIĘ Z BADANIA?

Pacjent może w każdej chwili i bez podania przyczyny zdecydować  o rezygnacji z badania.
Pacjent musi wiedzieć, że może zrobić to bez żadnych konsekwencji. Będzie wtedy proszony o kontakt w wyznaczonym terminie, celem przeprowadzenia wizyt kontrolnych i oceny stanu zdrowia już po zakończeniu udziału w badaniu.

JAKIE SĄ ZAGROŻENIA UDZIAŁU W BADANIACH?

Należy mieć świadomość, że badania kliniczne bywają czasochłonne i wymagają przestrzegania reguł znajdujących się w protokole badania. Zdarza się, że pacjent nie odczuwa poprawy stanu zdrowia lub został zakwalifikowany do grupy pacjentów otrzymujących placebo.

Pacjent powinien zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia działań nieporządnych. Każdy uczestnik jest ściśle monitorowany w trakcie badania, a jego wyniku badań dodatkowych są oceniane na bieżąco przez lekarza prowadzącego oraz zespół specjalistów czuwających nad bezpieczeństwem badania.

Każdy uczestnik posiada ubezpieczenie i możliwość kontaktu z lekarzem bez względu na porę dnia.

UDZIELANIE ŚWIADOMEJ ZGODY

Każdy uczestnik musi udzielić świadomej zgody na udział w badaniu, przed przeprowadzeniem jakichkolwiek procedur medycznych.  Lekarz rekrutujący odpowiedzialny jest za udzielenie rzetelnych informacji na temat badania i udziela wsparcia w zrozumieniu protokołu zgody. 

Każdy z formularzy jest analizowany przez niezależne komisje bioetyczne, które oceniają zrozumiałość informacji przez osobę nie posiadającą specjalistycznej wiedzy medycznej.

KTO NADZORUJE BADANIA?

Zgodę na prowadzenie badania klinicznego w Polsce wydają dwie niezależne instytucje.

 1. Niezależna komisja bioetyczna przy okręgowej Izbie Lekarskiej, która jest właściwa dla tzw. koordynatora krajowego badania. W skład tej komisji wchodzą lekarze różnych specjalności, pielęgniarki, prawnicy, osoby duchowne, etycy. Jest to instytucja niezależna i żaden z członków komisji nie może być zaangażowany w oceniane przez komisje badanie kliniczne.
 2. Urząd rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów biobójczych jest to organ przy Ministerstwie Zdrowia oceniający zasadność prowadzenia badania, uwzględniający korzyści i bezpieczeństwo jego uczestników. Urząd wydaje decyzję niezależnie od komisji bioetycznych.

 

Zanim badanie zostanie zarejestrowane oraz zostanie wydana zgoda na jego prowadzenie w Polsce konieczne są opinie pozytywne obu tych instytucji. Tylko badania, które zostaną ocenione jako potencjalnie mogące przynieść korzyści jego uczestnikom przy zachowanym maksymalnym bezpieczeństwie są dopuszczane do realizacji.

BADANIA KLINICZNE  |  DLA FIRM

Badania kliniczne w Centrum Ogrodowa prowadzimy od 2000 roku. W wyniku przekształceń  i połączenia podmiotów z Centrum Medycznego Ogrodowa wyodrębniliśmy osobny podmiot  Clinmedica Research  zajmująca się prowadzeniem badań od II do IV fazy.

Zrealizowaliśmy ponad 170 badań i jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych projektów.  Centrum Medyczne Ogrodowa obecnie leczy się 15 000 pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz około 10000 tysięcy pacjentów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jesteśmy także częścią grupy badawczej ETG NETWORK. Działanie w ramach grupy ETG pozwala skrócić czas Feasibility, ułatwia proces identyfikacji ośrodka i badacza. Dzięki wspólnej pracy w grupie przychodni medycznych zapewniamy kompleksowe świadczenie usług, wydajność przeprowadzanych procesów oraz wsparcie zarówno w obszarze administracyjnym jak i merytorycznym promując jakość w prowadzonych badaniach klinicznych.

Dziedziny w trakcie rozwoju:
Starając się stale poszerzać wiedzę oraz zdobywać doświadczenie zarówno kliniczne jak i w obszarze badań obecnie stawiamy duży nacisk na poszerzenie naszej oferty specjalistycznej w dziedzinie okulistyki oraz onkologii.

Obszary Terapeutyczne

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:


 

Skontaktuj się z nami
w celu uzyskania szczegółowych informacji:
clinmedica.trials@gmail.com
biuro@etg-network.com

Zgłoś zapytanie:
+48 793 222 969
+48 696 036 400

WYŚLIJ NIEZOBOWIĄZUJĄCE ZGŁOSZENIE

JESTEŚMY  CZĘŚCIĄ 

BADANIA LABORATORYJNE

W CMO możecie Państwo wykonać szereg badań laboratoryjnych zarówno w ramach usług świadczonych przez NFZ jak i usług komercyjnych. Współpracujemy z centrum diagnostyki laboratoryjnej.

 

Punkty pobrań znajdują się w:

 • CMO  ul. Ogrodowa 21/23,  czynne w godzinach | 7:30-10:00
 • Przychodnia Zadebie  ul. Narcyzowa 3,  czynne w godzinach | 7:30-10:00
 • Przychodnia Maków  ul. Główna 3 Maków,  czynne w godzinach | 7:30-10:00
 • Przychodnia Bolimów  ul. Łowicka 9a Bolimów,  czynne w godzinach | 7:30-10:00
Sorry, there is nothing to display here…

Diagnostyka

Sorry, there is nothing to display here…

Cennik – poradnie CMO

PORADNIE SPECJALISTYCZNE CMO – CENNIK

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Konsultacja lekarza POZ bez ważnego dokumentu ubezpieczenia – 100 zł

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Konsultacja kardiologiczna                                                        150 zł
Echo serca – Doppler tkankowy 150 zł
Holter EKG 160 zł
Holter ciśnieniowy 120 zł
Próba wysiłkowa 150 zł

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

Konsultacja endokrynologiczna160 zł
Konsultacja endokrynologiczna + USG tarczycy200 zł
Biopsja tarczycy + histopatologia – 1 wycinek170 zł
Biopsja tarczycy + histopatologia – 2 wycinki270 zł
Biopsja tarczycy + histopatologia – 3 wycinki350 zł

PORADNIA OSTEOPOROZY

Konsultacja 120 zł
Densytometria po konsultacji w poradni osteoporozy – 2 lokalizacje75 zł
Densytometria po konsultacji w poradni osteoporozy – 1 lokalizacja50 zł
Densytometria bez konsultacji w poradni osteoporozy – 2 lokalizacje100 zł
Densytometria bez konsultacji w poradni osteoporozy – 1 lokalizacja60 zł

PORADNIA CHIRURGICZNO-ONKOLOGICZNA

Konsultacja chirurgiczno-onkologiczna 150 zł
Usuwanie zmian łagodnych oraz złośliwych w obrębie skóry całego ciała + histopatologia –  POBIERZ CENNIK PDF od 400 zł

PORADNIA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

Konsultacja kardiologa dziecięcego + Echo serca + EKG         270 zł

PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Konsultacja chirurga naczyniowego                                      150 zł
Konsultacja chirurga naczyniowego z USG doppler naczyń szyjnych 220zł
Konsultacja chirurga naczyniowego z USG doppler naczyń kończyn dolnych ( jeden  układ) 220 zł
Dodatkowo za kolejny układ ( żyły/tętnice)   50 zł

PORADNIA OKULISTYCZNA

pierwsza wizyta150 zł
każda kolejna wizyta130 zł
wypisanie recepty bez badania50 zł
badanie pola widzenia60 zł

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

Konsultacja ortopedyczna bez USG 150 zł
Konsultacja ortopedyczna + USG220 zł
USG bioderek u dzieci 130 zł
USG stawu150 zł
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE (PRP)600 zł
Iniekcja70 zł

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Konsultacja psychiatryczna – pierwsza wizyta                    150zł
Konsultacja psychiatryczna – każda następna wizyta  100zł
Wizyta domowa 200 zł

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

Konsultacja dermatologiczna                                  120 zł

PORADNIA UROLOGICZNA

Konsultacja urologiczna150 zł
Konsultacja urologiczna z USG 220 zł

PORADNIA NEUROLOGICZNA

Konsultacja neurologiczna                                          150 zł

PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

Konsultacja neurologiczna                                          150 zł

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

Konsultacja reumatologiczna                                     150 zł

 PORADNIA DIABETOLOGICZNA

Konsultacja diabetologiczna                                   100 /150zł

 USG

USG jamy brzusznej 80 zł
USG tarczycy 70 zł
USG piersi 70 zł
USG węzłów chłonnych 70 zł
USG jąder 80 zł
USG przezciemieniowe 70 zł

Cennik – Stomatologia

STOMATOLOGIA ZACHOWAWACZA I ENDODONCJA

Konsultacja specjalistyczna100,-

Przegląd stomatologiczny30-50,-

Znieczulenie30,-
Znieczulenie the WAND50,-

Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 1 powierzchni140,-
Wypełnienie kompozytowe 2 powierzchni150-170,-
Wypełnienie kompozytowe 3 powierzchni200,-
Licowanie powierzchni wargowej lub policzkowej materiałem kompozytowym 200-220,-
Wypełnienie glassjonomerowe (ząb stały)140,-
Opatrunek na zębie stałym • 70,-

Amputacja miazgi – leczenie bólu100,-

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego (bez wypełnienia zęba)220,-
Leczenie kanałowe zęba dwukanałowego (bez wypełnienia zęba)320,-
Leczenie kanałowe zęba 3 lub 4 kanałowego (bez wypełnienia zęba)460-620,-
Reendo – doliczamy do 1 kanału50,-
Czasowe wypełnienie 1 kanału • 60,-

Wybielanie zębów martwych (wizyta) • 100,-
Wybielanie zębów żywych (szyna + preparat)1200,-

Scaling (dwa łuki zębowe)150,-
Scaling + piaskowanie + fluoryzacja200-220,-

Odbudowa korony zęba na włóknie szklanym (cena za zastosowanie samego włókna + koszt odbudowy wg cennika) • 250,-
Opracowanie zęba za pomocą abrazji powietrznej (doliczamy do wypełnienia 1 zęba) • 50,-

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Konsultacja z zakresu chirurgii stomatologicznej • 100,-

Konsultacja implantologiczna z wykonaniem modeli dgn i analizą cbct • 100,-

Nacięcie ropnia z drenażem •  100,-
Płukanie ropnia z drenażem •  60,-

Pobranie wycinka, materiału do badania histo-patologicznego •  150,-
Badanie histo-patologiczne • 60,-

Plastyka wędzidełka, wargi, języka, policzka •  150-200,-

Usunięcie zęba mlecznego • 100-120,-
Usunięcie zęba jednokorzeniowego •  od 130,-
Usunięcie zęba wielokorzeniowego •  150-200,-
Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego, zagłębiającego i „8” •  od 300,-

Plastyka połączenia ustno-zatokowego po ekstrakcji zęba • 150-200,-
Plastyka połączenia ustno-zatokowego jako samodzielna procedura •  200-250,-

Szwy • 50,-
Zdjęcie szwów (nasz pacjent) /z zewnątrz •  0,/ 50,-

Hemisekcja/Radektomia • 200-300,-
Resekcja korzenia •  800-1000,-

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

 Zdjęcie RTG (radiografia)  •  30,-

Zdjęcie panoramiczne • 70,-
Zdjęcie cefalometryczne   •   70,-

Komplet (panorama + cefalometria)  •  130,-

Tomografia stożkowa:
      - szczęka + żuchwa  • 300,-
      - jedna szczęka  •  190,-
      - połowa szczęki  • 150,-
      - jeden ząb  •  100,-

IMPLANTOLOGIA

Konsultacja implantologiczna  •  100,-

 

* Koszty leczenie są ustalane po indywidualnej konsultacji z lekarzem.

PEDODONCJA

Wizyta adaptacyjna
(przegląd, nauka szczotkowania zębów, wskazówki dietetyczne)  •  80,-

Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym  •  50,-
Opatrunek leczniczy w zębie stałym  •  60-70,-

Zaopatrzenie zęba stałego materiałem glesjonomerowym  •  140,-

Wypełnienie ubytku na 1 powierzchni materiałem kompozytowym światłoutwardzalnym  •  140,-
Wypełnienie na 2 powierzchniach kompozytem światłoutwardzalnym  •  150-180,-
Wypełnienie na 3 powierzchniach kompozytem światłoutwardzalnym  •  200-220,-
Wypełnienie zęba mlecznego (amalgamat, kompozyt chemo, cement glasjonomerowy)  •  100,-

Odbudowa zęba mlecznego przy użyciu kształtki celuloidowej  •  120,-
Wypełnienie zęba mlecznego materiałem światłoutwardzalnym  •  120,-

Dewitalizacja miazgi zęba mlecznego  •  50,-
Dewitalizacja miazgi zęba stałego  •  70,-

Trepanacja zęba mlecznego bez opatrunku   •  50,-
Trepanacja zęba mlecznego z opatrunkiem  •  100,-

Trepanacja zęba stałego bez opatrunku  •  80,-
Trepanacja zęba stałego z opatrunkiem  •  120,-

Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu   •  100-120,-
Lakierowanie zębów stałych i mlecznych jeden łuk zębowy  •  50,-

Zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym (1 ząb)  •  60,-
Poszerzone lakowanie zęba  •  90,-

Opracowanie zęba za pomocą abrazji powietrznej (doliczamy za 1 ząb)  •  50,-

Szyna unieruchamiająca zęby po urazie (do 6 zębów)  •  300,-
Szyna unieruchamiająca zęby po urazie (powyżej 6 zębów)  •  450,-
Szynowanie zębów ligaturą drucianą i/lub kompozytem do 3 zębów  •  150,-
Szynowanie zębów za pomocą włókna szklanego do 3 zębów  •  300,-
Usunięcie szyny kompozytowej  •  100,-

 

PROTETYKA


Wkład koronowo-korzeniowy zęby jednokorzeniowe  • 250,-

Wkład koronowo-korzeniowy zęby wielokorzeniowe  • 300-400,-

Wkład jedno lub wielokorzeniowy ze złota   wg cennika + koszt złota  

Korona lana licowana porcelaną (na metalu)  •650,-
Korona lana licowana złotem (+ koszt złota)  
Korona pełnoceramiczna   •  1000-1200,-
Korona tymczasowa (1 punkt)  • 100,-

Licówka porcelanowa  • 650,-
Licówka kompozytowa   •  500,-

Wkład z włókna szklanego  250,-
Nakład porcelanowy  • 650,-
Nakład kompozytowy (endokorona)  • 500,-

Proteza szkieletowa metalowa  •   1200-1500,-
Proteza szkieletowa acelatowa  •  1200-1500,-
Proteza akrylanowy <5 braków  •   600,-
Proteza akrylanowy >5 braków  •  750,-

Wkład kulkowy   •  350,-
Proteza akrylanowa na wkładach kulkowych   •  wg cennika, ilość wkładów + koszt protezy

 

USŁUGI DODATOWE - LECZENIE OZONEM


Bakteryjne, wirusowe, grzybicze infekcje skóry –

opryszczki, afty, zapalenia jamy ustnej, pękanie kącików ust, drożdżyca  •I wizyta-50,-następna 30,- za seans

 • nadwrażliwość
 • utrudnione wyżynanie ósemek
 • ropnie, ropnice, torbiele
 • redukcja powikłań i bólu pozabiegowego

Paradontoza – zapalenie dziąseł, krwawienie z dziąseł •50-80,-


Ozonoterapia w endodoncji:
   1 kanał   50,-
   2 kanały •  80,-
   3 i więcej    100,-

ORTODONCJA

Konsultacja ortodontyczna 80zł 

Modele diagnostyczne / orientacyjne / końcowe 100zł

Plan leczenia 120zł

Założenie aparatu metalowego (1 łuk)  1400zł

Założenie aparatu estetycznego (1 łuk)  2400zł

Założenie aparatu metalowego w systemie niskiego tarcia Damon (1łuk)    2000zł

Założenie aparatu estetycznego w systemie niskiego tarcia Damon (1łuk)   3000zł

Kontrola aparatu stałego metalowego (1 łuk)    150zł

Kontrola aparatu stałego metalowego (2 łuki)   200zł

Kontrola aparatu stałego estetycznego (1 łuk)   200zł

Kontrola aparatu stałego estetycznego (2 łuki)  250zł

Kontrola aparatu stałego w systemie niskiego tarcia Damon (1 łuk)  200zł

Kontrola aparatu stałego w systemie niskiego tarcia Damon (2 łuki) 250zł

Zdjęcie aparatu 150zł

Retainer ruchomy (płytka/szyna)  450zł

Retainer stały (przyklejany)          450zł

 

Aparat zdejmowany- cena zależna od wady zgryzu ok.   650-750zł

Kontrola przebiegu leczenia z aparatem zdejmowanym  100zł

STOMATOLOGIA MIKROSKOPOWA

 

Badanie, konsultacja, plan leczenia 50-100

Leczenie zachowawcze (koferdam + mikroskop)

opracowanie i wypełnienie ubytku           150-250

odbudowa do leczenia endodontycznego 100-200

inlay, overlay (kompozytowy/ceramiczny) 500-1000

wkład z włókna szklanego 400 (+100 za odbudowę)

dewitalizacja/ekstyrpacja miazgi w znieczuleniu 100

wypełneinie  w zębie  mlecznym (mikroskop) 100-150

opatrunek leczniczy 100

 

Leczenie endodontyczne (koferdam + mikroskop)

 

RTG zębowe 30

Pantomogram 50/70

CBCT (tomografia zęba) 100

 

leczenie kanałowe (za jeden kanał) 200*

* koszt ostatecznej odbudowy zęba po zakończeniu leczenia kanałowego

jest ustalany indywidualnie z pacjentem

opracowanie niedrożnego kanałuu/zobliterowanego/zakrzywionego +100

usunięcie wkładu/pilnika/narzędzia z kanału  250-500

zamknięcie perforacji MTA 200-400

opatrunek leczniczy do kanału 50

 

Leczenie perio

skaling+polishing (mikroskop) 150

pakiet skaling+piaskowanie+polishing 200

pakiet skaling+piaskowanie+polishing+fluoryzacja 250

kiretaż zamknięty (niechirurgiczny+mikroskop) za jeden ząb 100

płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku 50

 

Pozostałe zabiegi wg standardowego cennika.

 

 

 

 

Diagnostyka stomatologiczna

Diagnostyka:

 • pantomograficzne
 • cefalometryczne
 • stawów skroniowo-żuchwowych
 • badanie tomograficzne (CBCT)

Diagnostykę wykonujemy na najbardziej zaawansowanym technologicznie Tomografie wiązki stożkowej Kodak 9000 C 3D z modułem cefalometrycznym i obrazem panoramicznym.
Tomograf Kodak 9000 C 3D:

 • jest codziennie dyspozycyjny
 • to dawka promieniowania do dwudziestu razy mniejsza w porównaniu z tomografem w technice spiralnej
 • pacjent otrzymuje nośnik danych z plikami DICOM wraz z programem KODAK 3D pozwalającym na trójwymiarową diagnostykę na każdym komputerze

 

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
poniedziałek,środa,piątek 15-19

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Implantologia

Implantologia

To jedna z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się dziedzin stomatologii, zajmująca się uzupełnianiem braków zębowych. Stała się alternatywą dla klasycznych rozwiązań protetycznych. Dzięki zastosowaniu, najczęściej tytanowych wszczepów śródkostnych, które stanowią substytut korzenia, możliwa stała się odbudowa utraconych zębów.

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie nabyte podczas pracy w gabinetach stomatologicznych, czynnego udziału w kursach oraz konferencjach poświęconych tematyce implantologicznej.

Po wcześniejszej konsultacji oraz analizie stanu podłoża kostnego, przedstawią państwu indywidualny plan leczenia, który stanie się pierwszym krokiem w stronę pięknego i zdrowego uśmiechu.

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
poniedziałek 15-20

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Ortodoncja

Ortodoncja

To gałąź stomatologii, zajmująca się profilaktyką i leczeniem nieprawidłowo (krzywo) ustawionych zębów, wad zgryzu oraz wad szczękowo-twarzowych u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nasza placówka oferuje Państwu ogromny wachlarz różnych metod leczenia ortodontycznego, pozwalających na opracowanie indywidualnego planu leczenia oraz zastosowaniu aparatów ruchomych bądź stałych.

Skutecznie przeprowadzona terapia ortodontyczna poprawi ułożenie zębów oraz ich funkcjonalność. Wpłynie również na poprawę wyglądu i rysów twarzy.

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
 czwartek 13-20

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy
specjalistów w tej poradni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Protetyka

Protetyka

To sekcja stomatologii, poświęcona rekonstrukcji i rehabilitacji narządu żucia po utracie zębów naturalnych lub po ich masywnym uszkodzeniu.

Dzięki możliwości zastosowania stałych uzupełnień protetycznych (licówek, koron, wkładów koronowo-korzeniowych, mostów) lub ruchomych protez całkowitych / częściowych (akrylowych, szkieletowych, acetalowych, overdentures), nasi specjaliści przywracają pierwotne warunki zgryzowe oraz utraconą wcześniej wartość funkcjonalną i estetyczną zębów.

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
poniedziałek piątek 9-20

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Endodoncja

Endodoncja

To część stomatologii zachowawczej, zajmująca się diagnostyką i leczeniem chorób miazgi zęba oraz tkanek okołowierzchołkowych.

Leczenie kanałowe polega na chemo-mechanicznym oczyszczeniu kanału (wnętrza korzenia), a następnie szczelnym wypełnieniu go specjalnym materiałem.

Leczenie endodontyczne rozpoczęte w odpowiednim momencie, pozwala uratować ząb i stwarza możliwość jego odbudowy.

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
poniedziałek- piątek 9-20

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy
specjalistów w tej poradni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Chirurgia Stomatologiczna

Chirurgia Stomatologiczna

To dział stomatologii, obejmujący swoim zakresem, wszelkie zabiegi chirurgiczne przeprowadzane w obrębie jamy ustnej.

Usunięcie (ekstrakcja) zęba to podstawowy i najczęściej wykonywany zabieg przez naszych specjalistów, ale nie jedyny.

Resekcja wierzchołków korzeni, podcięcie wędzidełka, odsłanianie zębów zatrzymanych celem ściągnięcia ich do łuku zębowego to tylko część zabiegów oferowanych przez naszą placówkę.

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
poniedziałek-piątek 9-20

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy
specjalistów w tej poradni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Stomatologia Dziecięca

Stomatologia dziecięca

Pedodoncja to dział stomatologii poświęcony najmłodszym Pacjentom.

Z powodu różnic w budowie zębów oraz całego układu stomatognatycznego w okresie rozwojowym, Państwa pociechy wymagają innych metod leczenie niż u dorosłych.

Nasza placówka oferuje, kompleksowe leczenie zębów u dzieci. Nasi specjaliści w miłej i przyjaznej atmosferze, przeprowadzają zabiegi stomatologiczne.

Mały Pacjent, podczas oczekiwania na wizytę, poczuje się zrelaksowany.

Dzięki kącikowi zabaw lub możliwości oglądania filmów edukacyjnych lub animowanych.

 

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
poniedziałek piątek 9-20

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy
specjalistów w tej poradni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Stomatologia zachowawcza i estetyczna

Stomatologia zachowawcza i estetyczna.

To dział stomatologii, którego główną rolą jest zapobieganie oraz leczenie skutków najbardziej rozpowszechnionej choroby zębów jaką jest próchnica.

Leczenie zachowawcze od dłuższego czasu stało się bezbolesne.

Dzięki doświadczeniu i ogromnej precyzji naszych specjalistów oraz zastosowaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych, możliwe staje się przywrócenie zdrowego i pięknego uśmiechu. Stomatologia estetyczna poświęcona jest poprawie koloru i kształtu (wydłużeniem, skrócenie, poszerzenie) korony zęba oraz zmianie rysów twarzy Pacjenta (uzupełnienie braków zębowych).

 

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
poniedziałek -piątek  9-20

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy
specjalistów w tej poradni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

STOMATOLOGIA

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do skorzystania z usług naszego Centrum Stomatologicznego przygotowanych z myślą o zapewnieniu Państwu najwyższego poziomu leczenia, komfortu i wygody. Posiadamy najnowocześniejszą bazę diagnostyczno-leczniczą w regionie.


NOWOŚCI:

Sorry, there is nothing to display here…

STOMATOLOGICZNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

POZ

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej nasze placówki (POZ CMO, POZ Maków, POZ Zadębie, POZ Bolimów) oferują dostęp do świadczeń pacjentom, po uprzednim złożeniu deklaracji. W uzasadnionych przypadkach wykonywane są również wizyty w domu pacjenta.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
DLA DOROSŁYCH

Przyjęcie pacjenta do lekarza POZ odbywa się po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub bezpośrednio w placówce. W przypadkach nagłych pacjenci się przyjmowani bez uprzednie rejestracji.

Zakres usług POZ:

 • dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej: doświadczonych lekarzy rodzinnych/internistów, pielęgniarek i położnych środowiskowych zarówno w placówkach jak i w domu pacjenta
 • dostęp do punktu pobrań, pracowni RTG, pracowni ultrasonografii, gabinetu zabiegowego
 • realizacja progów profilaktycznych finansowanych przez NFZ
 • realizacja programu szczepień dla pacjentów >18 roku życia
 • realizacja innych świadczeń wynikających z potrzeb populacji objętej opieką,
  w tym:
  - kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  - kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe
  - kwalifikowanie do świadczeń z zakresu transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń na przewóz, wystawienie
  - zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ

 

ZAKRES USŁUG POZ - PEDIATRIA

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej nasze placówki (POZ CMO, POZ Maków oraz POZ Bolimów) oferują dostęp do pediatry do dzieci od 0-18 roku życia - po uprzednim złożeniu deklaracji pacjenta.

Przyjęcia pacjenta do lekarza pediatry/ lub lekarza rodzinnego są realizowane po uprzedniej rejestracjo telefonicznej lub bezpośredniej rejestracji w placówce. W przypadkach nagłych pacjenci są przyjmowani bez uprzedniej rejestracji.

Zakres usług POZ:

 • dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej: pediatrów/lekarzy rodzinnych, pielęgniarek oraz położnych środowiskowych
 • realizacja wizyty patronażowych przez lekarza pediatrę oraz położną
 • w uzasadnionych przypadkach możliwość wizyty w domu pacjenta
 • dostęp do punktu pobrań, pracowni RTG, pracowni USG oraz gabinetu zabiegowego
 • realizacja programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ
 • realizacja programu szczepień w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym- w zależności od decyzji opiekuna
 • realizacja badań bilansów
 • realizacja innych świadczeń wynikających z potrzeb populacji objętej opiekąw tym:
  - kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  - kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń z zakresu transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń na przewóz,
  - wystawienie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ

Jak zostać naszym pacjentem?

Aby stać się pacjentem POZ CMO, Maków, Bolimów, Zadębie i skorzystać z wizyty finansowanej przez NFZ należy wypełnić Załącznik numer 1
>>> DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ [PDF]

Pacjent może pobrać deklarację (powyżej), ze strony internetowej lub na miejscu w jednej z naszych placówek. Niezwłocznie po złożeniu deklaracji osoba składająca staje się naszym pacjentem.


ul. Ogrodowa 21/23, Skierniewice

Rejestracja
7:30 - 18:00 / poniedziałek-piątek
Tel. 46 832 11 11

Godziny otwarcia:
7:30 - 18:00 / poniedziałek- piątek
Punkt pobrań CDL:
7:30 - 10:00 / poniedziałek - piątek


ul. Narcyzowa 3,  Skierniewice

Rejestracja
8:00 - 18:00 / poniedziałek-piątek
Tel. 46 833 47 56

Godziny otwarcia:
8:00 - 18:00 / poniedziałek- piątek
Punkt pobrań CDL:
7:30-09:30 / poniedziałek - piątek


ul. Główna 3, Maków

Rejestracja
8:00 - 18:00 / poniedziałek-piątek
Tel. 46 831 22 13

Godziny otwarcia:
8:00 - 18:00 / poniedziałek- piątek
Punkt pobrań CDL:
7:30 - 09:30 / poniedziałek - piątek


ul. Łowicka 9a, Bolimów

Rejestracja
8:00 - 18:00 / poniedziałek-piątek
Tel. 46 838 05 65

Godziny otwarcia:
8:00 - 18:00 / poniedziałek- piątek
Punkt pobrań CDL:
7:30 - 09:30 / poniedziałek - piątek

Poradnia kardiologiczna

 

Poradnia kardiologiczna

W ramach poradni kardiologicznej CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu kardiologii oraz chorób wewnętrznych.

Zakres usług poradni:

 • konsultacje specjalistyczne (diagnostyka, profilaktyka oraz leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba wieńcowa, stan po interwencjach kardiochirurgicznych oraz operacjach kardiochirurgicznych, nabyte oraz wrodzone wady układu sercowo naczyniowego,  bóle w klatce, omdlenia, zaburzenia rytmu itp.)
 • kwalifikacja kardiologiczna pacjenta do zabiegu operacyjnego
 • echokardiografia (usg Doppler tkankowy)
 • USG naczyń szyjnych
 • Holter EKG
 • Holter ciśnieniowy (całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego ABMP)
 • testy wysiłkowe na bieżni
 • pełen zakres  badań laboratoryjnych
 • EKG-12 odprowadzeniowe

 


 

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:

w ramach:
poniedziałek-piątek
w poradni specjalistycznej CMO:
poniedziałek-piątek
Sorry, there is nothing to display here…ZOBACZ CENNIK
DNI PRZYJĘĆ
w Łowickim Centrum Kardiologii:
poniedziałek – piątek
W ramach:

poniedziałek – piątek
Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy specjalistów
w tej przychodni

lub

Wyszukaj LekarzaSorry, there is nothing to display here…Sorry, there is nothing to display here…

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

W ramach tej poradni endokrynologicznej CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu endokrynologii oraz chorób wewnętrznych.

Zakres usług poradni:

 • konsultacje specjalistyczne (diagnostyka, profilaktyka oraz leczenie) z zakresu (choroby tarczycy, choroby przytarczyc, choroby gonad, choroby rdzenia oraz kory nadnerczy, choroby przysadki, czynne hormonalnie guzy itp.)
 • kwalifikacja endokrynologiczna do zabiegu operacyjnego
 • USG tarczycy
 • biopsja tarczycy pod kontrolą USG oraz badanie histopatologiczne
 • densytometria
 • pełen zakres  badań laboratoryjnych

 

DNI PRZYJĘĆ PORADNI w ramach:

 

poniedziałek   środa-piątek

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy specjalistów
w tej przychodni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Poradnia osteoporozy

Poradnia osteoporozy

W ramach tej poradni CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu reumatologii oraz chorób wewnętrznych.

 

Zakres usług poradni:

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
wtorek  piątek

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy specjalistów
w tej przychodni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

W ramach tej poradni CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu urologii oraz chirurgii ogólnej:

 

Zakres usług poradni:

 • konsultacje specjalistyczne (diagnostyka, profilaktyka, leczenie) z zakresu chorób  układu moczowowo- pułciowego: pęcherz moczowy, moczowody, nerki, cewka moczowa, prącie, prostata i pęcherzyki nasienne, moszna)
 • kwalifikacja pacjenta do zabiegu operacyjnego
 • USG jamy brzusznej wraz z oceną układu moczowego oraz męskich narządów płciowych
 • Pełen zakres  badań laboratoryjnych
 • Biopsja prostaty pod kontrolą USG wraz z badaniem histopatologicznym pobranego wycinka
 • DILO (szybka terapia onkologiczna)
 • Onko BCG
DNI PRZYJĘĆ PORADNI
w ramach:

poniedziałek  środa  sobota
Rejestracja: 46 832 50 27

W poradni specjalistycznej CMO:
czwartek

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy specjalistów
w tej przychodni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Poradnia psychiatryczna

Poradnia psychiatryczna

W ramach tej poradni CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu psychiatrii.

 

Zakres usług poradni: konsultacje specjalistyczne (diagnostyka, profilaktyka, leczenie) z zakresu chorób zdrowia psychicznego.

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
czwartek

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy specjalistów
w tej przychodni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

W ramach tej poradni CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu diabetologii oraz chorób wewnętrznych.

 

Zakres usług poradni:

 • konsultacje specjalistyczne (diagnostyka, profilaktyka, leczenie) z zakresu: Cukrzycy (Cukrzyca typ I oraz II, Cukrzyca ciężarnych, cukrzyca MODY, cukrzyca wtórna (stan po przyczepach, choroby metaboliczne, zespoły genetyczne),   leczenie zaburzeń gospodarki węglowodanowej (stany przedcukrzycowe: nieprawidłowa glikemia na czczo, nieprawidłowa tolerancja glukozy)
 • edukacja diabetologiczna pacjenta i jego rodziny
 • kwalifikacja pacjenta do zabiegu operacyjnego
 • pełen zakres badań laboratoryjnych
DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
czwartek

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy specjalistów
w tej przychodni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

W ramach tej poradni CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu neurologii.

Zakres poradni:

 • konsultacje specjalistyczne( diagnostyka, profilaktyka, leczenie) z zakresu bólów i zawrotów głowy, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona a także:
  • nerwic, zaburzeń snu
  • neurologicznych schorzeń okresu przekwitania
  • schorzeń kręgosłupa
  • bólów kończyn dolnych i górnych
  • drętwienia nóg i rąk (niedowłady)
  • drżenia rąk, nóg, głowy
  • polineuropatia
  • zaburzenia chodzenia
  • udar mózgu, zaburzenia krążenia mózgowego
  • migrena
  • porażenie nerwu twarzowego
  • neuralgia nerwu trójdzielnego
  • zespoły otępienne, neurogeriatria
  • encefalopatie
  • urazy głowy i kręgosłupa
 • klasyfikacja pacjenta do zabiegu operacyjnego
 • pełen zakres badań laboratoryjnych
 • akupunktura
DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
poniedziałek  środa

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy specjalistów
w tej przychodni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

W ramach tej poradni CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu reumatologii.

Zakres poradni:

 • konsultacje specjalistyczne (diagnostyka, profilaktyka, leczenie) obejmujące: układowe choroby tkanki łącznej ,reumatoidalne zapalenie stawów, choroba reumatyczna, młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów, zespół Reitera, ZZSK, Zespół Sjogrena, LED, sklerodermia, itp.choroba zwyrodnieniowa stawów, zespoły bólowe kręgosłupa, osteoporozę oraz inne schorzenia układu ruchu
 • kwalifikacja pacjenta do zabiegu operacyjnego
 • pełen zakres badań laboratoryjnych
 • Densytometria (badanie gęstości kości)
 • Badania kliniczne z zakresu reumatologii
DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
czwartek

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy specjalistów
w tej przychodni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

W ramach tej poradni CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu dermatologii.

 

Zakres poradni:

 • konsultacje specjalistyczne (diagnostyka, profilaktyka oraz leczenie chorób skóry: AZS, Trądzik,  Łuszczyca, choroby zakzne skóry, Ezgzema, Grzybice, Łysienie, Znamiona, Bielactwo, Nowotwory skóry itp.)
 • konsultacje specjalistyczne (diagnostyka, profilaktyka oraz leczenie) z zakresu wenerologii
 • dermatochirurgia
 • Pełen zakres badań diagnostycznych
 • Badania kliniczne z zakresu dermatologii
 • Dermatoskopia
DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
wtorek  środa  piątek

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy specjalistów
w tej przychodni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Poradnia ortopedyczna

Poradnia ortopedyczna

W ramach tej poradni CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu ortopedii.

 

Zakres poradni:

 • konsultacje specjalistyczne (diagnostyka, profilaktyka oraz leczenie) z zakresu ortopedii oraz traumatologii (urazów).
 • kwalifikacja pacjenta do zabiegu operacyjnego
 • USG ortopedyczne obejmujące:  stawy, ścięgna, mięśnie, nerwy oraz tkanki miękkie
 • USG bioderek u dzieci
 • Terapia czynnikami wzrostu  (PRP)
 • Blokady okołostawowe
DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
piątek

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy specjalistów
w tej przychodni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Poradnia neurologii dziecięcej

Poradnia neurologii dziecięcej

W ramach tej poradni CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu neurologii dziecięcej.

 

Zakres poradni:
Konsultacje specjalistyczne (diagnostyka, profilaktyka oraz leczenie) z zakresu:

 • wrodzonych wad rozwojowych układu nerwowego
 • zaburzeń ruchowych i pozapiramidowych
 • chorobami połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
 • porażeniem mózgowym i innymi zespołami porażennymi
 • układowymi zanikami pierwotnymi OUN
 • następstwami chorób pozapalnych OUN
 • nowotworami OUN
 • bólami głowy
 • drgawkami
 • stanami po urazach głowy
 • upośledzeniem umysłowym
DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
piątek

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy specjalistów
w tej przychodni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

W ramach tej poradni CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu chirurgii naczyniowej.

 

Zakres poradni:

 • konsultacje specjalistyczne (diagnostyka, profilaktyka oraz leczenie) z zakresu chorób układu naczyniowego (żyły i tętnice)
 • USG Doppler
 • Kwalifikacja pacjenta do zabiegu operacyjnego
 • Konsultacje pooperacyjne

 

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
sobota

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy specjalistów
w tej przychodni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Poradnia kardiologii dziecięcej

Poradnia kardiologii dziecięcej

W ramach tej poradni CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu kardiologii dziecięcej.

Zakres poradni:

 • konsultacje specjalistyczne (diagnostyka, profilaktyka oraz leczenie) z zakresu chorób układu sercowo naczyniowego u dzieci (nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, wrodzone i nabyte wady układu sercowo-naczyniowego, stan po zabiegach kardiochirurgicznych oraz interwencjach kardiologicznych, bóle w klatce, zaburzenia rytmu, omdlenia, stany zapalne układu sercowo- naczyniowego, itp.)
 • kwalifikacje do zabiegów operacyjnych
 • Echokardiografia - USG z Dopplerem tkankowym
 • EKG-12 odprowadzeniowe
 • Holter EKG
 • Holter ciśnieniowy
 • Badania laboratoryjne

 

 

DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
środa

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy specjalistów
w tej przychodni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

W ramach tej poradni CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu leczenia bólu.

Zakres poradni:

Do poradni leczenia bólu zapraszamy zarówno pacjentów z bólem przewlekłym pochodzenia nie-nowotworowego, jak i pacjentów z bólem towarzyszącym chorobie nowotworowej. Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem różnych zespołów bólowych takich jak:

 • zespoły bólowe szyi i splotu ramiennego
 • zespoły bólowe barku
 • bóle kręgosłupa (t: bóle odcinka szyjnego, piersiowego, lędźwiowo-krzyżowego, bóle pleców)
 • ból w chorobie zwyrodnieniowej stawów
 • inne bóle układu mięśniowo-szkieletowego
 • bóle głowy (bóle po półpaścu, migrena, napięciowy ból głowy, neuralgia potyliczna)
 • bóle twarzy (neuralgia nerwu trójdzielnego, atypowe bóle twarzy)
 • bóle neuropatyczne
 • bóle dysfunkcjonalne
 • ból w przebiegu choroby nowotworowej
 • inne zespoły bólowe

 

U zgłaszających się pacjentów w poradni ustalane są źródła i drogi przewodzenia bólu, a w leczeniu wykorzystywany jest model wielodyscyplinarnego leczenia bólu  który obejmuje:

 • identyfikację problemów związanych z bólem
 • eliminowanie błędnie stosowanych leków i złego ich kojarzenia
 • wprowadzenie właściwej farmakoterapii
 • wprowadzenie programu odbudowy aktywności ruchowej
 • wskazywanie kierunków i możliwości poprawy fizycznego i psychicznego samopoczucia pacjentów poprzez informowanie, edukację oraz możliwość konsultacji u specjalistów rehabilitacji, fizjoterapii, fizykoterapii oraz psychologów
 • uzgadnianie z pacjentem sposobu oraz toru postępowania leczniczego
 • ustalenie realistycznych oczekiwań co do możliwości leczenia
DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
środa

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy specjalistów
w tej przychodni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Poradnia pulmonologii oraz alergologii

Poradnia pulmonologii oraz alergologii:

W ramach tej poradni CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu pulmonologii i alergologii dzieci  oraz dorosłych.

 

Zakres poradni:

 • konsultacje specjalistyczne (diagnostyka, profilaktyka oraz leczenie) z zakresu chorób układu oddechowego oraz alergii (choroby przewlekłe układu oddechowego ASTMA, POCHP, Choroby infekcyjne układu oddechowego, Alergie, Nowotwory itp.)
 • kwalifikacja oraz prowadzenie immunoterapii (odczulanie)
 • Skórne testy alergiczne
 • Badania czynności układu oddechowego ( Spirometria)
 • Edukacja pacjenta oraz jego rodziny w zakresie przewlekłych chorób układu oddechowego
 • Kwalifikacja pacjenta do zabiegu operacyjnego
 • Pełen zakres  badań laboratoryjnych
DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
wtorek

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj lekarzy specjalistów
w tej Przychodni

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Poradnia chirurgiczno-onkologiczna

Poradnia chirurgiczno-onkologiczna

W ramach poradni chirurgicznej CMO oferujemy kompleksowy zakres usług doskonałych specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej oraz onkologii.

 

Zakres poradni:

 • konsultacje specjalistyczne ( diagnostyka, profilaktyka oraz leczenie)
 • Wycinanie zmian skórnych łagodnych oraz złośliwych
 • Badanie histopatologiczne wyciętych zmian
 • Kwalifikacja do zabiegów operacyjnych
DNI PRZYJĘĆ PORADNI:
piątek

Sorry, there is nothing to display here…

Poznaj naszych lekarzy
specjalistów w tej poradni

lub

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

witamy – Centrum Medyczne Ogrodowa

Kim jesteśmy?

Świadczymy szeroką gamę usług medycznych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Stomatologii, Diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.

Zapraszamy

Business hours:

Pn – pt: 7:30 – 20:00

Phone number:

REJESTRACJA:
Centrala telefoniczna
46 832 11 11
Stomatologia: 603 613 944

Znajdź specjalistę

Wpisz nazwisko specjalisty w polu wyszukiwania i / lub zawęź wyniki wyszukiwania, wybierając nazwę kliniki / oddziału, specjalizację.

W dzisiejszych czasach obserwujemy ogromny postęp rozwoju medycyny oraz nauk pokrewny. Pomimo zdobytej i ugruntowanej przez lata wiedzy medycznej i farmakologicznej nieustannie dąży się do poszerzania wiedzy oraz poszukiwania odpowiedzi dotyczących mechanizmu rozwoju chorób aby w dalszej kolejności móc trafniej szukać sposobów na zahamowanie tego procesu.
[...]

Badania kliniczne w Centrum Ogrodowa prowadzimy od 2000 roku.

W wyniku przekształceń  i połączenia podmiotów z Centrum Medycznego Ogrodowa wyodrębniliśmy osobny podmiot  Clinmedica Research  zajmująca się prowadzeniem badań od II do IV fazy.
[...]

No posts found.

Przychodnie

Przychodnie

12

PORADNI specjalistycznych

Oferujemy opiekę w Poradniach Specjalistycznych w ramach Podstawowej Opieki Zrowotnej (NFZ) oraz przychodni prywatnych.

Nasi lekarze

Nasi lekarze

30

Specjalistów

Większość personelu jest z nami od początku powstania placówki i buduje przez lata zaufanie i wizerunek naszego Centrum Medycznego.

Badania kliniczne

Badania kliniczne

160

ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW BADAŃ

Zrealizowaliśmy 120 projektów badań klinicznych faz od II do IV - współpracujemy z największymi  firmami farmaceutycznymi na świecie  oraz Clinical Reserch Organisations.

Directions & Parking

Where to find us?

If you aren’t a patient, would like to become one and live within our locality, please contact us or pop in to see us during our opening times.

Address:

Polyclinic main campus
Your street 1234
Greatest City
98765

Phone number:

+421-900-123-456
+421-900-123-457

Parking

There is a dedicated parking area in the campus of our hospital.

General parking

Free valet parking is available for patients and visitors with capacity of 70 parking places. General parking is available 24 hours a day and is patrolled by security staff.

Security escorts

Escorts are provided for visitors with 20 minutes notice. If you have a safety concern or need an escort, please call the Safety and Security department at +421-900-123-458.

Pharmacy

Patient’s home prescriptions may be filled at the Polyclinic Pharmacy in the ground floor of the main building opposite the main entrance.

About pharmacy

Alt description of the image is required for accessibilityNeurostimulators analyze instructions diabetes hospital. Analyze disease control drugs. Activity tracking smart assistent fitness chemicals implants health contact lenses molecular welness education HIPAA compliance sugar surgery. Skeleton insurance scientific welness glucose monitoring operating room medicine massage real-time kidneys neurostimulators trauma sugar. Personalized anti-bacterial patient foot clinic billing incision emergency radiology disinfection ambulance. Molecular illness genetic clinic.

Bruise smart assistent surgical tools. Stethoscope prevention instructions foot IC healthcare dentistry chronic illness chemicals eyedrops therapeutic treatments medical.

Pharmacy opening hours:

Monday – Friday: 9:00 – 18:00
Saturday: 9:00 – 14:00
Sunday and Holidays: CLOSED

Visiting Policy & Hours

Visitors will enjoy equal visitation privileges consistent with your preferences and subject to the hospital’s justification of clinical restrictions.

Some of these restrictions include:

 • A court order limiting or restraining contact
 • Behavior presenting a direct risk or threat to you, hospital staff or others in the immediate environment
 • Behavior disruptive to the functioning of the patient care unit
 • Reasonable limitations on the number of visitors at one time
 • Your risk of infection by the visitor
 • Visitor’s risk of infection by you
 • Extraordinary protections because of a pandemic or infectious disease outbreak
 • Substance abuse treatment protocols requiring restricted visitation

Visiting hours

Patients may refuse or deny visitors at any time by letting the nursing staff know of your decision. Also, your decision can be shared by your representative and/or support person. If you believe that your visitation rights have been violated, you may file a complaint.

Visiting Hours

In all patient care areas visiting hours begin at 11:00 and end at 20:00 daily. Out of consideration for all patients, only two visitors per patient are permitted at a time.
For their safety, children younger than the age of 12 cannot visit you in the hospital. Children may not be left unattended in any part of the hospital. The hospital does not restrict, limit or otherwise deny visitation on the basis of race, color, national origin, religion, sex, gender, sexual orientation or disability.

Preparing for Surgery

Alt description of the image is required for accessibilityAt Polyclinic caring specialists work together to bring you a smooth and seamless outpatient surgery experience.

From pre-registration through surgery and recovery, you can expect excellent health services and highly coordinated care.

Before surgery

Obesity smart assistent chronic dental service infectious desease wellness pain amputee ultrasound HIPAA compliance. Healthcare fertility incident instructions. Movement dental service billing heart kidneys blood pain radiology ultrasound.

Day of surgery

Insurance point of care sports care eye care operating room pain drugs anti-bacterial support discovery incident. Vaccine sample implants rehabilitation paraplegic instructions limbs clinic pain. Dentistry rehabilitation drugs.

After surgery

Bruise smart assistent surgical tools. Stethoscope prevention instructions foot IC healthcare dentistry chronic illness chemicals eyedrops therapeutic treatments medical. Eyedrops rehabilitation hospital skeleton implants.

History chronic IC smart assistent prevention radiology hospital molecular awareness. Point of care pain chronic screening. Red cross heart education skeleton.

For parents of pediatrics clinic

Disease control trauma chemicals IC sugar. Therapeutic treatments wellness ultrasound kidneys simulation illness fertility.

Surgical insurance coverage

If you aren’t a patient, would like to become one and live within our locality, please contact us or pop in to see us during our opening times.

Patient Information

Alt description of the image is required for accessibilityBruise smart assistent surgical tools. Stethoscope prevention instructions foot IC healthcare dentistry chronic illness chemicals eyedrops therapeutic treatments medical. Eyedrops rehabilitation hospital skeleton implants.

Thank you for choosing Polyclinic!

We are a friendly team of professionals committed to bringing you the best medical care possible. Our team consists of 6 doctors, 7 practice nurses and a 12 strong management and administration team including our receptionists. We also work very closely with our Community Healthcare Team who provide antenatal, postnatal and nursing services and other specialist provision such as the Quitters scheme.

Visitor Services

Alt description of the image is required for accessibilityHistory chronic IC smart assistent prevention radiology hospital molecular awareness. Point of care pain chronic screening. Red cross heart education skeleton.

We are a friendly team of professionals committed to bringing you the best medical care possible. Our team consists of 6 doctors, 7 practice nurses and a 12 strong management and administration team including our receptionists. We also work very closely with our Community Healthcare Team who provide antenatal, postnatal and nursing services and other specialist provision such as the Quitters scheme.

Treatment

Treatment

Find out how we treat our patients


We pride ourselves with being a very forward thinking practice and we work holistically with our patients and where appropriate their families to ensure that they receive the treatment and care that works for them.

Polyclinic offers a wide array of services to meet the health care and wellness needs of area residents and visitors. For more information on a specific services offered, read the clinic specific page.

We offer services to meet all needs of our patients

Web accessibility refers to the inclusive practice of removing barriers that prevent interaction with, or access to websites, by people with disabilities. The Polyclinic theme is ready for you to create accessible websites!

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…
Nasi lekarze

Nasi lekarze

30

Specjalistów

Większość personelu jest z nami od początku powstania placówki i buduje przez lata zaufanie i wizerunek naszego Centrum Medycznego.

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Appointment

Make an appointment

If you aren’t a patient, would like to become one and live within our locality, please contact us or pop in to see us during our opening times.

Appointment Form

This is only a dummy form placeholder.
Use a plugin to create your forms (such as Caldera Forms or Contact Form 7 plugin).

Services We Offer

Services

We provide a top quality care

Take advantage of the wide range of services

If you aren’t a patient, would like to become one and live within our locality, please contact us or pop in to see us.

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…

Insurance

Disease control trauma chemicals IC sugar. Therapeutic treatments wellness ultrasound kidneys simulation illness fertility. Mobile health ultrasound contact lenses pain. Intensive care wearables emergency.

 • 3D printing
 • Mobile health
 • Implants prescription
 • Brain sugar
 • Wearables
 • Psychology desease

Paying your bill

Disease control trauma chemicals IC sugar. Therapeutic treatments wellness ultrasound kidneys simulation illness fertility. Mobile health ultrasound contact lenses pain. Intensive care wearables emergency.

 • Mobile health
 • Implants prescription
 • Brain sugar
 • Wearables
 • Psychology desease
Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…
Nasi lekarze

Nasi lekarze

30

Specjalistów

Większość personelu jest z nami od początku powstania placówki i buduje przez lata zaufanie i wizerunek naszego Centrum Medycznego.

Sorry, there is nothing to display here…

Theme Features

Sorry, there is nothing to display here…

Ready to create the best medical WordPress websites?
Don't wait and download the Polyclinic accessible medical WordPress theme now.

Sorry, there is nothing to display here…

Ready to create the best medical WordPress websites?
Don't wait and download the Polyclinic accessible medical WordPress theme now.

Nowości

Patients & Visitors

Patients & Visitors
Information

Thank you for choosing Polyclinic!

Whether you’re a patient or stopping to see a friend or loved one in the hospital, you may have questions about your visit. Learn about visitation policies, parking and other important details.

Patients Information

Bruise smart assistent surgical tools. Stethoscope prevention instructions foot IC healthcare dentistry chronic illness chemicals eyedrops therapeutic treatments medical. Eyedrops rehabilitation hospital skeleton implants.

Visitors Information

History chronic IC smart assistent prevention radiology hospital molecular awareness. Point of care pain chronic screening. Red cross heart education skeleton.

Wyszukaj lekarza

Nowocześnie wyposażone gabinety i pracownie oraz przyjaźnie nastawiony personel zapewni Państwu kompleksową diagnostykę i leczenie w jednym miejscu. Działamy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ponadto świadczymy też usługi komercyjne spoza katalogu usług finansowanych przez NFZ.

Szukasz specjalisty?

Wpisz nazwisko specjalisty w polu wyszukiwania i / lub zawęź wyniki wyszukiwania, wybierając nazwę kliniki / oddziału, specjalizację.

 Potrzebujesz pomocy?

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
(46) 832 11 11, 832 50 27
poniedziałek-piątek: 8:00 - 20:00
sobota: 8:00 - 12:00

Foundation

Polyclinic Foundation

Polyclinic Foundation is bringing high quality, compassionate healthcare to San Francisco's western suburbs.

Carrying on a long philanthropic legacy, The Foundation continues to partner with generous individuals, corporations and foundations to better meet the needs of the communities we serve.

100 000 €
goal

75%
collected

until
JUL 31

Alt description of the image is required for accessibility

The value of giving back

Polyclinic need the support of caring people like you, who share a commitment to bringing nationally recognized medical care to San Francisco’s western suburbs.

Giving means something different to each individual. It may be working on projects that benefit the broader community, volunteering at one of our hospitals or contributing to a specific program. The Foundation appreciates gifts of any size. You can make a difference in countless lives no matter how you choose to give back.

What they say about Polyclinic Foundation?

The theme was created after extensive research
of what real world medical institutions need in their websites.


Sorry, there is nothing to display here…

You are helping others!

Your help will be used for various projects in our foundation.


Sorry, there is nothing to display here…

Sorry, there is nothing to display here…

Like what you see?

This demo website was built with Polyclinic WordPress theme by WebMan Design.
The theme is fully accessible, intelligently responsive and easy to use. Get one while hot!

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy przyjaznym zespołem specjalistów, który dba o jak najlepszą opiekę medyczną.

Testimonials

Testimonials

What our patients say?


We pride ourselves with being a very forward thinking practice and we work holistically with our patients and where appropriate their families to ensure that they receive the treatment and care that works for them.

Do you want to tell us your experience or suggest an improvement in our services? Just send us your feedback today via a form on our Contact page.

Sorry, there is nothing to display here…

Like what you see?

This demo website was built with Polyclinic WordPress theme by WebMan Design.
The theme is fully accessible, intelligently responsive and easy to use. Get one while hot!

Sorry, there is nothing to display here…

Frequently Asked Questions

If you'd like to ask us a question, please browse through the pre-answered, frequently asked questions below. If you haven't found the answer, please contact us directly.

Answering your questions

Please find the answers for your frequently asked questions below. Just click the question to reveal the answer. Use the questions topic filter to narrow the list.

How to make appointment?

If you are planning on visiting us for the first time, please allow 45 minutes for your initial appointment and you will need to arrive 10 minutes before your appointment time to complete some paperwork. Our aim at this initial appointment and any future appointments that may follow, is to identify the problem and start working on it to make you feel better. We will also work with you to identify ways in which you could improve your condition between appointments.

How can I contribute?

Polyclinic Foundation is bringing high quality, compassionate healthcare to San Francisco's western suburbs. Carrying on a long philanthropic legacy, The Foundation continues to partner with generous individuals, corporations and foundations to better meet the needs of the communities we serve.

How should I prepare for X-ray?

Clinic bones patient billing quarantine. Medical plan 3D printing saving lives dental service chronic glucose monitoring healthcare support point of care prescription psychology paraplegic illness insulin. Surgical tools pregnancy heart relief vaccine limbs quarantine support implants pulse examine. Smart assistent prevention prescription limbs agility. Enzymes conditions medicare. Chronic massage stethoscope anesthetics testing wearables relief IC bruise clinic patient.

What is accessibility?

Web accessibility refers to the inclusive practice of removing barriers that prevent interaction with, or access to websites, by people with disabilities. When sites are correctly designed, developed and edited, all users have equal access to information and functionality.

Can I volunteer?

Giving means something different to each individual. It may be working on projects that benefit the broader community, volunteering at one of our hospitals or contributing to a specific program. The Foundation appreciates gifts of any size. You can make a difference in countless lives no matter how you choose to give back.

How to find a specialist?

Disease control trauma chemicals IC sugar. Therapeutic treatments wellness ultrasound kidneys simulation illness fertility. Mobile health ultrasound contact lenses pain. Intensive care wearables emergency.

3D printing mobile health implants prescription instructions brain sugar wearables bruise psychology infectious desease. Simulation analyze neurostimulators fitness chronic migrane movement.

How accessible the theme is?

The Polyclinic WordPress theme is fully accessible. It passes and exceeds WordPress accessibility requirements. The theme contains accessible navigation, including mobile navigation. Great focus was put into readability and good headings structure in the theme.

But making your website accessible doesn't stop at the theme you use! Please read more on accessibility at WordPress codex.

PORADNIE

About Us

CENTRUM MEDYCZNE OGRODOWA

Informacje

Zapraszamy Państwa do nowoczesnego obiektu w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej 21/23 oraz do sieci naszych przychodni zlokalizowanych w Makowie, Bolimowie, Łowiczu i drugiej placówki w Skierniewicach na osiedlu Zadębie. Świadczymy szeroką gamę usług medycznych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Stomatologii, Diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.

Nowocześnie wyposażone gabinety i pracownie oraz przyjaźnie nastawiony personel zapewni Państwu kompleksową diagnostykę i leczenie w jednym miejscu. Działamy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ponadto świadczymy też usługi komercyjne spoza katalogu usług finansowanych przez NFZ.


Lek. med. Grzegorz Kania
Prezes Centrum Medycznego Ogrodowa w Skierniewicach

Przychodnie

Przychodnie

12

PORADNI specjalistycznych

Oferujemy opiekę w Poradniach Specjalistycznych w ramach Podstawowej Opieki Zrowotnej (NFZ) oraz przychodni prywatnych.

Nasi lekarze

Nasi lekarze

30

Specjalistów

Większość personelu jest z nami od początku powstania placówki i buduje przez lata zaufanie i wizerunek naszego Centrum Medycznego.

Badania kliniczne

Badania kliniczne

160

ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW BADAŃ

Zrealizowaliśmy 120 projektów badań klinicznych faz od II do IV - współpracujemy z największymi  firmami farmaceutycznymi na świecie  oraz Clinical Reserch Organisations.

Homepage – classic

Polyclinic Theme for Extraordinary Accessible Care for Everyone

Emergency   My Polyclinic   Visitors Info

Find a Doctor

Enter specialist's name into search field and/or narrow down the search results by selecting job position and specialty.

Who Are We?

Easy to use complete medical solution.

Accessibility matters especially with medical institutions, and that's why the Polyclinic theme is fully accessibility ready!

Visiting Hours

Business hours:

Mon – Fri 6:30 – 18:00
Weekend 8:00 – 16:00
Holiday 8:00 – 15:00

Phone number:

911-123-456 for nonstop emergency service

Thank you for visiting Polyclinic!

We are a clinic that has been in business for 15 years providing top local medical care.

We have 7 treatment rooms and a comfortable waiting area with receptionist. We treat patients of all ages. Web accessibility refers to the inclusive practice of removing barriers that prevent interaction with, or access to websites, by people with disabilities.

Polyclinic is suitable for wide variety of business websites

Suitable for any medical business related websites: from small clinics to hospitals, veterinary, dentist, plastic surgery, chiropractic clinics, rehabs, laboratory, spa, pharmacy, ambulance, beauty salons and many more.

Sorry, there is nothing to display here…

24/7


Nonstop service

10 min


Short waiting times

26


Specialists

7300+


Patients registered

Polyclinic is the first accessible medical WordPress theme

Professionally coded, SEO optimized, check out some of the theme highlights below.

This is not your ordinary medical theme! Polyclinic is very easy to use (you don't have to be a scientist to use a WordPress theme!) yet incredibly powerful, well coded, lightweight, fast and secure.

With this theme everybody wins: your website visitors, your website user and editor and also your website admin and developer.

Out of the box it includes a "Find a Doctor" functionality, amazing page layouts within included demo content and thorough, explanatory documentation.

Sorry, there is nothing to display here…

Like what you see?

This demo website was built with Polyclinic WordPress theme by WebMan Design.
The theme is fully accessible, intelligently responsive and easy to use. Get one while hot!

What our patients say?

Do you want to tell us your experience or suggest an improvement in our services?
Just send us your feedback today via a form on our Contact page.

Sorry, there is nothing to display here…